"Co słychać?" - nr 4 (304) / 2016

Kwietniowy numer „Co słychać?” o objętości 8 stron otwiera artykuł Jana Nogasia o pierwszej turystce tatrzańskiej, jaką była Beata Łaska.
Wśród wieści z życia ZG PTT znajdziemy tym razem tylko relację z kolejnego posiedzenia Prezydium, natomiast najwięcej jest relacji z życia oddziałów. Przeczytamy o nowych władzach Oddziału PTT w Jaworznie, wycieczce Koła PTT "Sabałowy Klan" z Opola w Tatry oraz wieczorze autorskim Antoniny Sebesty z Oddziału PTT w Krakowie.
Dużo dzieje się u młodych adeptów turystyki górskiej. W Bielsku-Białej założone zostało nowe Szkolne Koło PTT "Pionowy Świat", z kolei niedawno utworzone przy oddziale krakowskim SK PTT "Sobieski Sunrise Team" odbyło pierwszą górską wycieczkę na Wielką Rycerzową. W ostatnim czasie odbyły się także VII Ponadgimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach „Bieszczady” w Tarnowie, ekologiczna akcja sadzenia drzew przez młodzież Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie oraz VI Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT w Chrzanowie. O tym wszystkim przeczytacie w kwietniowym numerze.
Numer uzupełniają informacja o najdłuższym kolejowym tunelu pod Alpami oraz tradycyjna zachęta do przekazania 1% podatku na rzecz PTT.

Życzymy przyjemnej lektury! (pobierz -> 0,70 MB)

Redakcja "Co słychać?"