Rozpoczynamy X Kadencję

12 czerwca w Zakopanem, w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego, zakończył dwudniowe obrady X Zjazd Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Przy znakomitej frekwencji zarówno delegatów, jak i gości oraz obserwatorów, dyskutowaliśmy nad kluczowymi kierunkami działalności Towarzystwa w ciągu najbliższych trzech lat. Wśród gości Zjazdu byli zastępca Wojewody Małopolskiego, pan Piotr Ćwik oraz Starosta Powiatu Tatrzańskiego, pan Piotr Bąk.
W odpowiedzi na apel Starosty Tatrzańskiego Zjazd postanowił, że PTT będzie wspierało wszelkie działania mające na celu rozwiązanie problemu sprzedaży PKL. Zjazd postanowił także, że PTT będzie kontynuowało działania mające na celu uregulowanie ruchu quadów w górach. To tylko niektóre decyzje merytoryczne Zjazdu.
Nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego został Wojciech Szarota, prezes Oddziału PTT Beskid z Nowego Sącza. Znacząco zmienił się też skład pozostałych władz organizacji. Prezes Szarota gorąco podziękował ustępującemu zarządowi, a zwłaszcza prezesowi Józefowi Haduchowi, deklarując chęć kontynuowania jego pracy.

Tomasz Kwiatkowski