JUBILEUSZOWY 50 NUMER PŁAJU - XXV LAT TOWARZYSTWA KARPACKIEGO

Ukazał się jubileuszowy 50 numer ,, Płaju '' almanachu karpackiego od dwudziestu pięciu lat wydawanego przez wielce już zasłużone Towarzystwo Karpackie, które też właśnie obchodzi 25 rocznicę istnienia i aktywnej działalności na rzecz Karpat. To niezmiernie ciekawe pismo od pierwszego swojego numeru ma wiernych czytelników i niech tak trwa nadal. Obecny jubileuszowy pięćdziesiąty numer Płaju powiększony objętościowo, też oczywiście nie odbiega od normy i zawiera tym razem ciekawe biograficzne artkuły. Wiodącym jednak artykułem jest bardzo obszerna monografia pasma Bukowicy w Beskidzie Niskim, oparta w znacznej mierze na wywiadach z ostatnimi żyjącymi mieszkańcami przedwojennych wsi łemkowskich. Autorem artykułu jest bardzo aktywny w badaniach regionu podkarpacia Wojciech Krukar. Jak zwykle w Płaju nie zabrakło tematyki huculsko – vincenzowskiej w postaci wyboru śpiewanek z archiwum autora Na wysokiej połoninie i korespondencji z dawnym sąsiadem z Bystryca. Są jeszcze inne ciekawe teksty, w tym artykuły Antoniego Kroha o spotkaniach z Łemkiem z Nowej Wsi i Władysława Midowicza o pracach znakarskich w beskidach.
Zachęcam do lektury pięćdziesiątego jubileuszowego numeru Płaju a Towarzystwu Karpackiemu życzę następnych 50 numerów pisma i kolejnych XXV lat górskiej działalności.


Józef Haduch, Prezes PTT