VIII POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTT IX KADENCJI W KRAKOWIE

W dniu 23 stycznia 2016 roku w siedzibie Zarządu Głównego przy ulicy Traugutta 4 w Krakowie odbyło się ósme posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z siódmego posiedzenia ZG PTT w Wiśle, zarząd zapoznał się ze stanem finansów PTT i sprawami organizacyjnymi związanymi z działalnością organizacyjną w aspekcie podejmowanych decyzji dotyczących finansów PTT. Przewodnicząca Komisji Ochrony Przyrody Janina Mikołajczyk zapoznała zarząd ze sprawami ochrony przyrody i działalnością dotyczącą zagrożeń na szlakach turystycznych ze strony użytkowników quadów i motocrossu oraz o ochronie Puszczy Białowieskiej. Następnie Szymon Baron omówił zakres i zawartość tematyki Pamiętnika PTT tom 24 i stan zaawansowania prac nad jego opracowaniem. Gotowy tom 24 w nowej szacie graficznej będzie na X Zjeździe PTT w Zakopanem. Prezes przedstawił informację o obchodach Roku Kazimierza Przerwy – Tetmajera. Obecnie wystawa planszowa jest w Muzeum Iwaszkiewiczów – Stawisko, w Podkowie Leśnej, następnie będzie od 12 lutego br. w Trzebinii, a dalej w Mielcu, Tarnowie i Dęblinie. W willi Atma odbędzie się w dniu 29.01. 2016 wykład dr Antoniny Sebesty i występ zespołu Zielony Szlak, i to będzie ostatnia programowa uroczystość Tetmajerowskiego Roku. W zakresie prac przygotowawczych do X Zjazdu w Zakopanem w czerwcu 2016 roku, ustalono liczbę delegatów dla każdego oddziału, informacja podana będzie oddzielnie. Ustalono wzór odznaki ,,Turystycznej Korony Tatr", regulamin będzie na stronie głównej, www PTT i niebawem w Co Słychać ?. Uchwałą Zarządu przyjęto regulamin ,,Głównego Szlak Świętokrzyski". Przewodniczący Komisji GOT PTT przedstawił sprawozdanie o zweryfikowanych odznakach w roku 2015, znaczny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Prezes O. Karpackiego z Łodzi S. Flakiewicz przekazał do archiwum ZG komplet ,,HYR-ów" wydawanych przez nieistniejący O.PTT w Gliwicach.


Józef Haduch