Ostatni akcent

 

Rok Kazimierza Przerwy Tetmajera dobiega końca... Trwa jeszcze i trwać będzie do 27 marca 2016 wystawa w muzeum Karola Szymanowskiego w zakopiańskiej ATMIE poświęcona malarstwu młodopolskiemu inspirowanemu twórczością Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Tam właśnie, 29 stycznia o godz. 18.00 odbył się wieczór poświęcony poecie. Po podsumowaniu Roku przez prezesa ZG PTT Józefa Haducha odbył się odczyt dr Antoniny Sebesty (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) nt. "Tetmajera a Tatry" oraz gorąco oklaskiwany występ zespołu „Zielony Szlak". W repertuarze oprócz śpiewanej poezji Tetmajera znalazła się także poezja ks. Jana Twardowskiego – szczególnie podobał się wiersz „Kocham deszcz, który pada czasami w Komańczy" przywołujący uwięzienie tam prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1950 roku. W Zakopanem zastaliśmy ciepłą, bezśnieżną zimę, na szosie sznur samochodów zmierzających do miejscowości, w których kończyła się pierwsza tura ferii zimowych.


Barbara Morawska-Nowak (ZG PTT)