Relacja z XII Prezydium ZG PTT

 

W dniu 27. 02. 2016 roku w sobotę odbyło się XII Posiedzenie Prezydium ZG PTT, tym razem na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Na początku posiedzenia Skarbnik PTT przedstawiła aktualny stan finansów PTT oraz stan zaawansowania w zakresie opracowania sprawozdania finansowego ZG PTT, omówiono także konieczność opracowania jednolitego sprawozdania finansowego z IX kadencji dla całego PTT. Przedyskutowano sprawozdanie merytoryczne z działalności ZG i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w IX kadencji w 2013 – 2016 roku. Uzgodniono pisemne wystąpienia do Ministerstwa Ochrony Środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej i utworzenia Turnickiego Parku Narodowego oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie niebezpieczeństwa od quadów i motokrosów na pieszych szlakach turystycznych w górach. Poinformowano też o pozytywnych działaniach władz Zakopanego w celu poprawy stanu ekologii pod Tatrami, o które to pisemnie występowaliśmy. Omówiono aktualny stan zaawansowania w zakresie opracowania Pamiętnika PTT t.24, którego początek dystrybucji przewidziano na X Zjeździe PTT w czerwcu w Zakopanem. Ustalono wstępnie że tom 25 PPTT poświęcony będzie prof. Marianowi Smoluchowskiemu i innym wybitnym ludziom nauki związanymi jednocześnie z PTT. Omówiono kolejne działania organizacyjne w celu sprawnego przeprowadzenia X Zjazdu PTT w Zakopanem. Zapoznano wstępnie z przewidywanym programem obchodów 35-lecia reaktywowania PTT i uczestnictwie PTT w II Zjeździe Karpackim w Sanoku. Omówiono stan zaawansowania modernizacji lokalu PTT. To w skrócie najważniejsze tematy poruszone na kolejnym posiedzeniu prezydium ZG PTT.


Józef Haduch