Natura 2000 - Konferencja w Karniowicach

Jako organizacja pozarządowa, biorąca udział w Forum Natura 2000 przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostaliśmy zaproszeni na konferencję podsumowującą działania w ramach projektu „Wspólne zarządzanie przyrodą - partycypacyjne mapowanie terenów chronionych na obszarze Natura 2000 Dolinki Jurajskie", finansowanego przez Fundację Batorego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG. Głównym celem projektu było usprawnienie uczestnictwa lokalnych społeczności w zarządzaniu obszarem Natura 2000 Dolinki Jurajskie. Cel ten przez ostatni rok był realizowany na obszarze czterech gmin: Krzeszowice, Jerzmanowice - Przeginia, Wielka Wieś i Zabierzów, poprzez prowadzenie dialogu z wykorzystaniem techniki mapowania partycypacyjnego. Na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych z Wrocławia z udziałem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, która odbyła się 22 kwietnia 2016 r. w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprezentowano wyniki projektu oraz zebrano wnioski z dyskusji na temat możliwości użycia wiedzy pozyskanej w projekcie oraz wykorzystania techniki mapowania partycypacyjnego do lepszego opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 z tego terenu i przyczynienia się do efektywniejszego wykorzystywania ich walorów przyrodniczych. Szerzej przedstawione to będzie w „Co słychać" W konferencji wziął udział prezes Józef Haduch, Barbara Morawska – Nowak i ja, Nina Mikołajczyk.