Strona Główna Zarząd Główny

VIII Kadencja (2010-2013)

W dniach 13-14 listopada 2010 r. w Pawilonie Dydaktyczno-Muzealnym TPN przy ul. Chałubińskiego 42a w Zakopanem odbył się VIII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Zarząd Główny

prezes: Szymon Baron (O/
Bielsko-Biała)

wiceprezesi: Nikodem Frodyma (O/Kraków),
Tomasz Kwiatkowski (O/Radom), Wojciech Szarota (O/Nowy Sącz)

sekretarz: Jerzy Zieliński (O/Tarnów)

skarbnik: Joanna Król (O/Nowy Sącz)

członkowie Prezydium:
Joanna Dryla-Bogucka (O/Nowy Sącz), Włodzimierz Janusik (O/Łódź), Janusz Machulik (O/Bielsko-Biała), Janina Mikołajczyk (O/Łódź), Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)

pozostali członkowie Zarządu: Stanisław Czubernat (O/Poznań, TPN), Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków),
Janusz Eksner (O/Radom), Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec), Mateusz Kurek (O/Opole), Józef Kwiatkowski (O/Radom), Remigiusz Lichota (O/Chrzanów), Jan Nogaś (O/Bielsko-Biała), Janusz Smolka (O/Radom), Aleksander Stybel (K/Tarnobrzeg)

W dniu 12.02.2011 r. na Posiedzeniu ZG PTT w Tuchowie została przyjęta rezygnacja z dalszych prac w strukturach ZG z powodów zdrowotnych złożona przez kol. Janusza Smolkę (O/Radom).
Jednocześnie postanowiono o nieobsadzaniu w chwili obecnej wolnego miejsca.

W dniu 13.05.2011 r. na Posiedzeniu ZG PTT w Łopusznej została przyjęta rezygnacja z pełnienia funkcji sekretarza złożona przez kol. Jerzego Zielińskiego (O/Tarnów). Stanowisko to zgodził się objąć kol. Remigiusz Lichota (O/Chrzanów).

Zarząd Główny - kadencja 2010-2013
14.11.2010 - Zarząd Główny PTT VIII Kadencji - (fot. Maciej Woźniak)


Główna Komisja Rewizyjna

przewodniczący: Barbara Rapalska (O/Jaworzno)
zastępcy przewodniczącego:
Antonina Sebesta (O/Kraków), Zbigniew Zawiła (O/Sosnowiec)
sekretarz: Stanisław Wójtowicz (O/Radom)
członkowie: Józef Haduch (O/Chrzanów), Ewa Kuziemska (O/Łódź Karpacki) oraz Grażyna Piotrowska-Gerlich (O/Jaworzno)

Główny Sąd Koleżeński

przewodniczący: Tomasz Gawlik (O/Ostrowiec Świętokrzyski)
zastępca przewodniczącego: Alicja Nabzdyk-Kaczmarek (O/Opole)
sekretarz: Grażyna Hermanowicz (O/Radom)
członkowie: Grażyna Franaszczuk (O/Mielec), Jan Krajewski (O/Nowy Sącz), Krzysztof Pietruszewski (O/Łódź), Marcin Ryś (O/Chrzanów)


Komisje pracujące przy ZG PTT VIII Kadencji


Komisja ds. Programowych:
Tomasz Kwiatkowski (O/Radom) - przewodniczący
Stanisław Czubernat (O/Poznań)
Nikodem Frodyma (O/Kraków)
Wojciech Szarota (O/Nowy Sącz)

Komisja ds. Finansowych:
Nikodem Frodyma (O/Kraków) - przewodniczący
Joanna Król (O/Nowy Sącz)

Komisja ds. Przewodnictwa:
Wojciech Szarota (O/Nowy Sącz) - przewodniczący
Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec)
Jan Nogaś (O/Bielsko-Biała)
Aleksander Stybel (K/Tarnobrzeg)

Komisja ds. Szlaków:
Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec) - przewodniczący
Stanisław Tomaszek (O/Tarnów)
Jerzy Zieliński (O/Tarnów)

Komisja ds. Internetu:
Joanna Dryla-Bogucka (O/Nowy Sącz) - przewodnicząca
Tomasz Kwiatkowski (O/Radom)
Michał Myśliwiec (O/Kraków)
Jerzy Zieliński (O/Tarnów)

Komisja ds. Historycznych:
Janusz Machulik (O/Bielsko-Biała) - przewodniczący
Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)

Komisja ds. Odznaczeń i Członkostwa Honorowego:
Józef Kwiatkowski (O/Radom) - przewodniczący
Jan Weigel (O/Bielsko-Biała)
Maciej Zaremba (O/Nowy Sącz)

Komisja ds. Prawnych i Statutowych:
Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków) - przewodniczący
Janusz Eksner (O/Radom)
Nikodem Frodyma (O/Kraków)
Mateusz Kurek (O/Opole)
Jan Weigel (O/Bielsko-Biała)

Komisja ds. Ochrony Przyrody i Zabytków:
Janina Mikołaczyk (O/Łódź) - przewodnicząca
Stanisław Czubernat (O/Poznań)
Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków)
Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)

Komisja ds. GOT PTT:
Janusz Smolka (O/Radom) - przewodniczący
Henryk Kozak (O/Radom)
Remigiusz Lichota (O/Chrzanów)
Henryk Pokrowski (O/Radom)
Waldemar Skórnicki (O/Radom)

Komisja ds. Technicznych:
Mateusz Kurek (O/Opole) - przewodniczący
Janusz Smolka (O/Radom)

Redakcja Wydawnictw PTT:
Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)
Stefan Maciejewski

Sekretariat ZG PTT:
Remigiusz Lichota (O/Chrzanów) - sekretarz
Marcin Kolonko (O/Kraków)
Jerzy Zieliński (O/Tarnów)

Rzecznik Prasowy ZG PTT:
Tomasz Kwiatkowski (O/Radom)

Klub Turysty Wysokogórskiego:
Włodzimierz Janusik (O/Łódź)
Janina Mikołajczyk (O/Łódź)

Zjazdy Delegatów PTT

Zjazd Delegatów PTT (Kozy, 07-06-2014)

Zawiadomienie
Protokół
-> załącznik nr 1 - lista obecności
-> załącznik nr 2 - sprawozdanie merytoryczne OPP
-> załącznik nr 3 - sprawozdanie finansowe
-> załącznik nr 4 - sprawozdanie GKR
-> załącznik nr 5 - sprawozdanie GSK
-> załącznik nr 6 - protokół komisji mandatowej
-> załącznik nr 7 - uchwała o zatwierdzeniu sprawozdań

IX Zjazd Delegatów PTT (Zakopane, 16/17-11-2013)

Zawiadomienie
Protokół (niezatwierdzony)
-> załącznik nr 1 - lista obecności
-> załącznik nr 2 - protokół komisji mandatowo-wyborczej
-> załącznik nr 3 - protokół komisji skrutacyjnej
-> załącznik nr 4 - uchwała o zmianach w statucie
-> załącznik nr 5 - sprawozdanie komisji wnioskowej
-> załącznik nr 6 - sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za lata 2010-2013
-> załącznik nr 7 - sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za lata 2010-2013
-> protokół posiedzenia GKR - ukonstytuowanie

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTT (Zakopane, 22-06-2013)

do uzupełnienia

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTT (Kraków, 10-03-2012)

Zawiadomienie
Protokół
-> załącznik nr 1 - lista obecności
-> załącznik nr 2 - protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej
-> załącznik nr 3 - uchwała o zmianach w statucie

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTT (Kraków, 23-10-2011)

Zawiadomienie
Protokół
-> załącznik nr 1 - lista obecności
-> załącznik nr 2 - protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej
-> załącznik nr 3 - uchwała o zmianach w statucie

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTT (Łopuszna, 14-05-2011)

Zawiadomienie
Protokół
-> załącznik nr 0 - lista obecności
-> załącznik nr 1 - sprawozdanie merytoryczne za rok 2010
-> załącznik nr 2 - sprawozdanie finansowe:
.....-> informacja dodatkowa za rok 2010
.....-> rachunek wyników za rok 2010
.....-> bilans za rok 2010
-> załącznik nr 3 - protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej
-> załącznik nr 4 - uchwała o zmianach w statucie

VIII Zjazd Delegatów PTT (Zakopane, 13/14-11-2010)

Zawiadomienie (do uzupełnienia)
Protokół
-> załącznik nr 1 - lista obecności
-> załącznik nr 2 - protokół komisji mandatowo-wyborczej
-> załącznik nr 3 - protokół komisji skrutacyjnej
-> załącznik nr 4 - protokół komisji uchwał i wniosków
-> załącznik nr 5 - sprawozdanie GKR
-> załącznik nr 6 - sprawozdanie GSK

(uzupełnić brakujące protokoły)

III Zjazd Delegatów PTT (Polana Chochołowska, 02-12-1995)

Zawiadomienie
Protokół
-> załącznik nr 1 - regulamin obrad
-> załącznik nr 2 - sprawozdanie merytoryczne z działalności ZG PTT za kadencję 1992-1995
-> załącznik nr 3 - sprawozdanie finansowe z działalności ZG PTT za kadencję 1992-1995
-> załącznik nr 4 - sprawozdanie GKR za kadencję 1992-1995
-> załącznik nr 5 - sprawozdanie GSK za kadencję 1992-1995
Inne
-> lista obecności
-> podziękowanie Macieja Mischke
-> protokół komisji skrutacyjnej
-> wnioski zgłoszone na Zjeździe
-> protokół z posiedzenia nowo wybranej GKR
-> protokół z posiedzenia nowo wybranej GSK
-> pisma do delegatów (9 szt.)

II Zjazd Delegatów PTT (Ludźmierz, 10-10-1992)

Zawiadomienie
Protokół
-> załącznik nr 1 - regulamin obrad
-> załącznik nr 2 - laudacja Jana Pawła II na członka honorowego
-> załącznik nr 3 - sprawozdanie z działalności ZG PTT za kadencję 1989-1992
-> załącznik nr 4 - zestawienie niezrealizowanych wniosków z I Zjazdu Delegatów PTT
-> załącznik nr 5 - podziękowanie prezesa Mischkego
-> załącznik nr 6 - refleksja na temat stylu działania PTT - Maciej Mischke (brak)
-> załącznik nr 7 - sprawozdanie finansowe ZG PTT
-> załącznik nr 8 - sprawozdanie GKR
-> załącznik nr 9 - sprawozdanie GSK (brak)
-> załącznik nr 10 - sprawozdanie komisji statutowej
Inne
-> lista obecności
-> protokół komisji mandatowej
-> protokół komisji skrutacyjnej - wybór prezesa
-> protokół komisji skrutacyjnej - wybór ZG
-> protokół komisji skrutacyjnej - wybór GKR i GSK
-> oświadczenie Jerzego Preislera o zgodzie na kandydowanie
-> pismo do delegatów - Andrzej Gąsienica-Makowski
-> pismo do delegatów - Stanisław Żurowski
-> pismo do delegatów - redakcja "Tatrzańskiego Orła"

I Zjazd Delegatów TT (Zakopane, 07-10-1989)

Zawiadomienie
Protokół
-> załącznik nr 1 - regulamin obrad (brak)

-> załącznik nr 2 - wniosek o członkostwo honorowe dla Ryszarda W. Schramma
-> załącznik nr 3 - sprawozdanie TZG TT za okres 09-12-1988 - 07-10-1989
-> załącznik nr 4 - protokół komisji mandatowej
-> załącznik nr 5 - projekt zmian w statucie Towarzystwa Tatrzańskiego
-> załącznik nr 6 - wniosek oddziałów i ośrodków TT w sprawie zmian w statucie
-> załącznik nr 7 - oświadczenie Bronisławy A. Nabzdyk o zgodzie na kandydowanie
-> załącznik nr 8 - protokół komisji skrutacyjnej
-> załącznik nr 9 - oświadczenie Krzysztofa Lipińskiego o zgodzie na kandydowanie
Inne
-> lista obecności
-> list do Jana Pawła II
-> protokół komisji wniosków
-> stanowisko Oddziału TT w Krakowie w sprawie wniosków zgłoszonych na I Zjeździe Delegatów
-> lista zaproszonych gości i instytucji
-> protokół z posiedzenia GSK (ukonstytuowanie)

Spotkajmy się w Wetlinie!

Koleżanki, Koledzy,

Miło jest spotkać się w gronie znajomych i przyjaciół, dowiedzieć się "co słychać" czy pobiesiadować przy ognisku. Chcielibyśmy więc, w imieniu Oddziału Radomskiego PTT im. dr Tytusa Chałubińskiego zaprosić wszystkich na wspólne ognisko do Wetliny. Rozpalamy w piątek, 21 września koło 20.00 w okolicy Hotelu Górskiego (Wetlina 49). Ognisko będzie częścią VI Wędrówki z PTT po Parkach Narodowych i Krajobrazowych. Cykl ten, organizowany przez nasz Oddział, wpisuje się w obchody Roku Ochrony Przyrody. Radomskie rajdy tradycyjnie gromadzą licznych członków i sympatyków PTT z województw centralnych i północnych. Mamy więc nadzieję na liczną obecność przy ognisku koleżanek i kolegów, którzy góry mają bliżej niż my. Zapewniamy watrę, kapelę i poczęstunek. Grupy prosimy o partycypowanie we "wsadzie do kotła" - 10 zł od osoby i podanie nam liczby uczestników.

Do zobaczenia!

Waldemar Skórnicki,
Sebastian Wojciechowski

INFORMUJEMY, ŻE ODDZIAŁY MUSZĄ ORGANIZOWAĆ NOCLEGI I TRANSPORT WE WŁASNYM ZAKRESIE!
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W WYCIECZKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE ODDZIAŁY!


PROGRAM WYCIECZEK ODDZIAŁÓW:

Oddział PTT im. T. Chałubińskiego w Radomiu
Oddział PTT "Beskid" im. prof. Feliksa Rapfa w Nowym Sączu
Oddział PTT w Bielsku-Białej


(fot. Marcin Wiśniewski)

IX Kadencja (2013-2016)

W dniach 16-17 listopada 2013 r. w Pawilonie Dydaktyczno-Muzealnym TPN przy ul. Chałubińskiego 42a w Zakopanem odbył się IX Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Nowe Władze PTT przedstawiają się następująco:

Zarząd Główny

prezes: Józef Haduch (O/Chrzanów
)

wiceprezesi: Nikodem Frodyma (O/Kraków),
Remigiusz Lichota (O/Chrzanów), Wojciech Szarota (O/Nowy Sącz)

sekretarz: Mariusz Ryńca (O/Chrzanów)

p.o. skarbnika: Barbara Rapalska (O/Jaworzno)

członkowie Prezydium:
Janusz Machulik (O/Łódź Karpacki), Janina Mikołajczyk (O/Łódź), Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków), Robert Stanisławski (K/Balice)

pozostali członkowie Zarządu: Kinga Buras (O/Tarnów), Joanna Dryla-Bogucka (O/Nowy Sącz),
Grażyna Hermanowicz (O/Radom), Zbigniew Jaskiernia (O/Sosnowiec), Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec), Wojciech Kral (O/Jaworzno), Tomasz Rakoczy (O/Bielsko-Biała), Aleksander Stybel (K/Tarnobrzeg), Jerzy Zieliński (O/Tarnów)

Zarząd Główny - kadencja 2013-2016
17.11.2013 - Zarząd Główny PTT IX Kadencji - (fot. Szymon Baron)

Główna Komisja Rewizyjna

przewodniczący: Zbigniew Zawiła (O/Sosnowiec)
zastępca przewodniczącego:
Joanna Król (O/Nowy Sącz)
sekretarz: Stanisław Wójtowicz (O/Radom)
członkowie: Janusz Foszcz (O/Tarnów), Władysław Łoboz (O/Nowy Sącz), Grażyna Piotrowska-Gerlich (O/Jaworzno) oraz Marcin Ryś (O/Chrzanów)

Główny Sąd Koleżeński

przewodniczący: Tomasz Gawlik (O/Ostrowiec Świętokrzyski)
zastępca przewodniczącego: Szymon Baron (O/Bielsko-Biała)
sekretarz: Jolanta Augustyńska (O/Nowy Sącz)
członkowie: Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków), Paweł Gąsiorek (O/Chrzanów), Marian Golus (O/Radom), Alicja Nabzdyk-Kaczmarek (O/Opole), Zbigniew Smajdor (O/Nowy Sącz) i Anna Żołędzka (O/Sosnowiec)

II Kadencja (1992-1995)

W dniach 10-11 października 1992 r. w Domu im. Orkana i Tetmajera Oddziału Związku Podhalan w Ludźmierzu odbył się II Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Zarząd Główny

prezes: Maciej Mischke (O/Kraków
)

wiceprezesi: Krzysztof Kabat (O/Nowy Targ),
Józef Michlik (O/Ostrzeszów), Tomasz Weber (O/Opole)

sekretarz: Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)

skarbnik: Ludwik Rogowski (O/Kraków)

członkowie Prezydium:
Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków), Jerzy Podosek (O/Kraków), Juliusz Jerzy Preisler (O/Poznań), Maciej Zaremba (O/Nowy Sącz)

pozostali członkowie Zarządu: Halina Filarowska (O/Poznań), Andrzej Grabowski (O/Kalisz), Zbigniew Grzegorzewski
(O/Łódź), Czesław Klimczyk (O/Oświęcim), Ewa Michalak (O/Kalisz), Alicja Nabzdyk-Kaczmarek (O/Opole), Zbigniew Pruszowski (O/Gliwice), Janusz Smolka (O/Radom Ch.), Marek Stawski (O/Poznań), Stanisław Trębacz (O/Chrzanów), Piotr Ziółkowski (O/Łódź)

Główna Komisja Rewizyjna

przewodniczący: Jacek Nabzdyk (O/Poznań)

- Leszek Raczyński (O/Opole)
- Wojciech Stankiewicz (O/strzeszów)
- Zbysław Kałkowski (O/Kraków)
- Izabela Niewiadomska (O/Opole)


Główny Sąd Koleżeński

przewodniczący: Krzysztof Lipiński (O/Łódź)
- Czesław Kurkowski (O/Radom Akad.)
- Mariusz Chojna (O/Gliwice)
- Dorota Flanc (O/Bydgoszcz)
- Stanisław Kuczyński (O/Białystok)
- Leonard Bargenda (O/Ostrzeszów)
- Małgorzata Kieres (O/Nowy Sącz)


VI Kadencja (2004-2007)

W dniu 13 listopada 2004 r. w Pawilonie Dydaktyczno-Muzealnym TPN przy ul. Chałubińskiego 42a w Zakopanem odbył się VI Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Zarząd Główny

prezes: Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków
)

wiceprezesi: Janusz Badura (O/Bielsko-Biała),
Włodzimierz Janusik (O/Łódź), Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec)

sekretarz: Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)

skarbnik: Małgorzata Stępa (O/Kraków)

członkowie Prezydium:
Tomasz  Kwiatkowski (O/Radom Ch.), Michał Myśliwiec (O/Kraków), Antonina Sebesta (O/Kraków)

pozostali członkowie Zarządu: Stanisław Czubernat (O/Poznań, TPN), Janusz Eksner (O/Radom Ch.),
Krzysztof Pietruszewski (O/Łódź), Szymon Baron (O/Bielsko-Biała), Waldemar Skórnicki (O/Radom Ch.), Wojciech Lippa (O/Nowy Sącz)

Zarząd Główny - kadencja 2004-2007
13.11.2004 - Zarząd Główny PTT VI Kadencji

Główna Komisja Rewizyjna

przewodniczący: Jan Weigel (O/Bielsko-Biała)
zastępca przewodniczącego:
Janina Mikołajczyk (O/Łódź)
sekretarz: Dorota Milianowicz (O/Jarosław)
członkowie: Jan Poręba (O/Chrzanów), Stanisław Wójtowicz (O/Radom Ch.) oraz Przemysław Wróbel (O/Sosnowiec)

Główny Sąd Koleżeński

przewodniczący: Tomasz Gawlik (O/Ostrowiec Świętokrzyski)
zastępca przewodniczącego: Józef Kwiatkowski (O/Radom Ch.)
sekretarz: Alicja Nabzdyk-Kaczmarek (O/Opole)
członkowie: Grzegorz Bień (K/Tarnobrzeg), Jerzy Gałda (O/Nowy Sącz), Witold Kwiatkowski (O/Mielec), Arkadiusz Rybiński (O/Nowy Sącz), Romuald Zaręba (O/Kalisz) i Zbigniew Zawiła (O/Sosnowiec)

VII Kadencja (2007-2010)

W dniach 17-18 listopada 2007 r. w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Związku Nauczycielstwa Polskiego na Ciągłówce w Zakopanem odbył się VII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Zarząd Główny

prezes: Włodzimierz Janusik (O/Łódź
)

wiceprezesi: Szymon Baron (O/Bielsko-Biała),
Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec), Tomasz Kwiatkowski (O/Radom Ch.)

sekretarz: Nikodem Frodyma (O/Kraków)

skarbnik: Ludwik Rogowski (O/Kraków)

członkowie Prezydium:
Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków), Krzysztof Florys (O/Ostrowiec Świętokrzyski), Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków), Wojciech Szarota (O/Nowy Sącz)

pozostali członkowie Zarządu: Barbara Baran (O/Kraków), Stanisław Czubernat (O/Poznań, TPN),
Janusz Eksner (O/Radom Ch.), Jacek Gospodarczyk (K/Tarnobrzeg), Henryk Goździewski (O/Radom Ch.), Paweł Kosmala (O/Sosnowiec), Mateusz Kurek (O/Opole), Janina Mikołajczyk (O/Łódź), Michał Myśliwiec (O/Kraków), Antonina Sebesta (O/Kraków), Waldemar Skórnicki (O/Radom Ch.), Krzysztof Szymiec (O/Radom Akad.)

W dniu 23.01.2010 r. na posiedzeniu ZG PTT w Krakowie zostały przyjęte rezygnacje z dalszego pełnienia prac w ZG PTT, które z końcem 2009 r. z powodów osobistych złożyli: Barbara Wajnchold (Baran) (O/Kraków), Henryk Goździewski (O/Radom Ch.), Michał Myśliwiec (O/Kraków) i Krzysztof Szymiec (O/Radom Akad.).
W ich miejsce w skład zarządu na tym samym posiedzeniu zostali dowołani: Józef Kwiatkowski (O/Radom Ch.), Krzysztof Pietruszewski (O/Łódź) i Jerzy Zieliński (O/Tarnów).
Czwarte, wolne miejsce postanowiono pozostawić nieobsadzone.

Zarząd Główny - kadencja 2007-2010
18.11.2007 - Zarząd Główny PTT VII Kadencji

Główna Komisja Rewizyjna

przewodniczący: Jerzy Gałda (O/Nowy Sącz)
zastępca przewodniczącego:
Zbigniew Zawiła (O/Sosnowiec), Stanisław Wójtowicz (O/Radom Ch.)
sekretarz: Barbara Rapalska (O/Jaworzno)
członkowie: Józef Haduch (O/Chrzanów), Janusz Machulik (O/Bielsko-Biała), Aleksander Stybel (K/Tarnobrzeg)

Główny Sąd Koleżeński

przewodniczący: Tomasz Gawlik (O/Ostrowiec Świętokrzyski)
zastępca przewodniczącego: Iwona Nakoneczna (O/Mielec)
sekretarz: Paweł Błach (O/Radom Akad.)
członkowie: Remigiusz Lichota (O/Chrzanów), Barbara Oleksyn (O/Kraków), Marek Piekarski (O/Łódź), Wiesław Wcześny (O/Nowy Sącz), Jerzy Leszek Zalasiński (O/Kraków) i Romuald Zaręba (O/Kalisz)

V Kadencja (2001-2004)

W dniu 10 listopada 2001 r. odbył się w Zakopanem V Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Zarząd Główny

prezes: Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków
)

wiceprezesi: Włodzimierz Janusik (O/Łódź),
Jan Weigel (O/Bielsko-Biała), Maciej Zaremba (O/Nowy Sącz)

sekretarz: Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)

skarbnik: Mieczysław Maciej Pająkowski (O/Żywiec)

członkowie Prezydium:
Michał Myśliwiec (O/Kraków), Stanisław Trębacz (O/Chrzanów)

pozostali członkowie Zarządu: Janusz Badura (O/Bielsko-Biała), Krzysztof Czesak (O/Sosnowiec),
Stanisław Czubernat (O/Poznań, TPN), Jerzy Gałda (O/Nowy Sącz), Jacek Gospodarczyk (K/Tarnobrzeg), Stanisław Janocha (O/Warszawa), Krzysztof Kabat (O/Nowy Targ), Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec), Witold Kwiatkowski (O/Mielec), Tomasz Mazur (O/Radom Akad.), Waldemar Skórnicki (O/Radom Ch.), Lech Woźny (O/Poznań), Jerzy Leszek Zalasiński O/Kraków)

W skład Zarządu wchodzi ponadto prezes honorowy PTT Maciej Mischke (O/Kraków)

Zarząd Główny - kadencja 2001-2004
10.11.2001 - Zarząd Główny PTT V Kadencji - (fot. Zbigniew Jaskiernia)

Główna Komisja Rewizyjna

przewodniczący: Kazimierz Opyrchał (O/Bielsko-Biała)
zastępca przewodniczącego:
Barbara Rapalska (O/Jaworzno)
sekretarz: Anna Żołędzka-Zawiła (O/Sosnowiec)
członkowie: Marian Golus (O/Radom Ch.), Jan Poręba (O/Chrzanów), Janina Mikołajczyk (O/Łódź) oraz Marek Wojsław (O/Nowy Sącz)

Główny Sąd Koleżeński

przewodniczący: Tomasz Gawlik (O/Ostrowiec Świętokrzyski)
zastępca przewodniczącego: Romuald Zaręba (O/Kalisz)
sekretarz: Mirosława Rzepecka (O/Ostrzeszów)
członkowie: Czesław Kurkowski (O/Radom Akad.), Antonina Sebesta (O/Kraków), Józef Kwiatkowski (O/Radom Ch.), Krzysztof Żuczkowski (O/Nowy Sącz)

I Kadencja (1989-1992)

W dniu 7 października 1989 r. w DW "Oksza" w Zakopanem odbył się I Zjazd Delegatów Towarzystwa Tatrzańskiego.

Zarząd Główny

prezes: Maciej Mischke (O/Kraków
)

wiceprezesi: Jacek Nabzdyk (O/Poznań),
Tomasz Weber (O/Opole), Romuald Zaręba (O/Kalisz)

sekretarz: Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)

skarbnik: Ludwik Rogowski (O/Kraków)

członkowie Prezydium:
Artur Desławski (O/Wrocław), Jolanta Ogonowska (O/Kraków), Jerzy Podosek (O/Kraków), Piotr Rydzyński (O/Warszawa), Stanisław Trębacz (O/Chrzanów)

pozostali członkowie Zarządu: Józef Durden (O/Kalisz), Zbigniew Grzegorzewski (O/Łódź),
Katarzyna Kmieć (O/Warszawa), Józef Michlik (O/Ostrzeszów), Bronisława Alicja Nabzdyk (O/Opole), Zdzisław Olejnik (O/Poznań), Andrzej Piądłowski (O/Chrzanów), Juliusz Jerzy Preisler (O/Poznań), Marek Stawski (O/Poznań), Franciszek Werner (O/Zielona Góra)

W czasie trwania kadencji z pracy w Zarządzie Głównym zrezygnowali: Jolanta Ogonowska (O/Kraków), Zdzisław Olejnik (O/Poznań) i Franciszek Werner (O/Zielona Góra).
Na ich miejsce dokooptowani zostali: Maciej Zaremba (O/Nowy Sącz) - do Prezydium, Józef Czechowski (O/Zielona Góra) i Halina Filarowska (O/Poznań).

Zarząd Główny - kadencja 1989-1992
Zarząd Główny TT I Kadencji

Główna Komisja Rewizyjna

przewodniczący: Stanisław Gerega (O/Brzeg)


Główny Sąd Koleżeński

przewodniczący: Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków)

IV Kadencja (1998-2001)

W dniu 21 listopada 1998 r. w Siedzibie TPN przy ul. Chałubińskiego 42a w Zakopanem odbył się IV Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Zarząd Główny

prezes: Krzysztof Kabat (O/Nowy Targ
)

wiceprezesi: Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków),
Jan Weigel (O/Bielsko-Biała), Maciej Zaremba (O/Nowy Sącz)

sekretarz: Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)

skarbnik: Ludwik Rogowski (O/Kraków)

członkowie Prezydium:
Zbigniew Jaskiernia (O/Sosnowiec), Michał Myśliwiec (O/Kraków)

pozostali członkowie Zarządu: Małgorzata Kieres (O/Nowy Sącz), Czesław Klimczyk (O/Oświęcim),
Leszek Lesiczka (O/Poznań), Wojciech Lippa (O/Nowy Sącz), Jarogniew Mikołajczak (O/Poznań), Tomasz Mazur (O/Radom Akad.), Marta Prusakowska (O/Ostrzeszów), Mirosława Rzepecka (O/Ostrzeszów), Antonina Sebesta (O/Kraków), Kazimierz Skoczyk (O/Poznań), Janusz Smolka (O/Radom Ch.) i Stanisław Trębacz (O/Chrzanów)

Zarząd Główny - kadencja 1998-200121.11.1998 - Zarząd Główny PTT IV Kadencji - (fot. archiwum)

Główna Komisja Rewizyjna

przewodniczący: Alicja Nabzdyk-Kaczmarek (O/Opole)
zastępca przewodniczącego:
Marian Galus (O/Radom Ch.)
sekretarz: Stanisław Misztal (O/Bielsko-Biała)
członkowie: Mieczysław Stawiarski (O/Bielsko-Biała) oraz Józef Woźniak (O/Chrzanów)

Główny Sąd Koleżeński

przewodniczący: Romuald Zaręba (O/Kalisz)
zastępca przewodniczącego: Józef Kwiatkowski (O/Radom Ch.)
sekretarz: Jan Poręba (O/Chrzanów)
członkowie: Zbigniew Grzegorzewski (O/Łódź Karpacki), Leszek Karbowniczek (O/Sosnowiec), Czesław Kurkowski (O/Radom Akad.) i Stanisław Siwek-Krajna (O/Poznań)

III Kadencja (1995-1998)

W dniach 2-3 grudnia 1995 r. w Schronisku PTTK na Polanie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich odbył się III Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Zarząd Główny

prezes: Krzysztof Kabat (O/Nowy Targ
)

wiceprezesi: Maciej Mischke (O/Kraków),
Zbigniew Grzegorzewski (O/Łódź), Maciej Zaremba (O/Nowy Sącz)

sekretarz: Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)

skarbnik: Ludwik Rogowski (O/Kraków)

członkowie Prezydium:
Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków), Michał Myśliwiec (O/Oświęcim), Juliusz Jerzy Preisler (O/Poznań), Romuald Zaręba (O/Kalisz)

pozostali członkowie Zarządu: Leszek Czarnyszewicz (O/Poznań), Konrad Garda (O/Łódź), Małgorzata Kieres
(O/Nowy Sącz), Wojciech Lippa (O/Nowy Sącz), Ewa Michalak (O/Kalisz), Izabela Niewiadomska (O/Nowy Targ), Zbigniew Pruszowski (O/Gliwice), Jan Siwiec (O/Gliwice), Janusz Smolka (O/Radom Ch.), Stanisław Trębacz (O/Chrzanów), Jan Weigel (O/Bielsko-Biała)

Główna Komisja Rewizyjna

przewodniczący: Alicja Nabzdyk-Kaczmarek (O/Opole)

- Stanisław Misztal (O/Bielsko-Biała)
- Jan Oczkowski (O/Chrzanów)
- Leszek Raczyński (O/Opole)
- Tomasz Weber (O/Opole)


Główny Sąd Koleżeński

przewodniczący: Bogusław Kamiński (O/Opole)
- Zbigniew Jaskiernia (O/Sosnowiec)
- Józef Kwiatkowski (O/Radom Ch.)
- Czesław Kurkowski (O/Radom Akad.)
- Jolanta Mikusińska (O/Nowy Sacz)
- Jan Poręba (O/Chrzanów)
- Andrzej Skotnicki (O/Bielsko-Biała)