Petycja w obronie TANAP-u

Słowacki komitet powołany w sprawie ochrony przyrody Tatranskeho Narodneho Parku (TANAP) wystosował petycję do społeczności międzynarodowej z prośbą o poparcie ich działań przeciw zgubnym dla przyrody Tatr pomysłom.
Powstał projekt podziału parku na strefy, o obniżonym poziomie ich ochrony, w których możliwa będzie rozbudowa infrastruktury turystycznej. Jego realizacja przyczyni się do zniszczenia najważniejszych miejsc rozrodu kozic i świstaków oraz miejsc rozrodu i tokowisk cietrzewia i głuszca w zachodniej części Tatr (w sytuacji gdy liczebność głuszców w innych częściach Słowacji bardzo spada), obniżenia poziomu ochrony najcenniejszych siedlisk ptaków i ssaków w narodowym rezerwacie przyrodniczym w dolinach Białej Wody i Jaworowej oraz w ostoi „Surový Hrádok” i zniszczenia tych obszarów, oraz zniszczenia dolnych partii doliny Cichej regenerującej się po wiatrołomie sprzed pięciu lat.
Liczymy, że członkowie i sympatycy PTT poprą braci Słowaków w ich walce o wycofanie się władz słowackich z tego zgubnego dla przyrody tatrzańskiej zamiaru. Petycję można podpisać wchodząc na stronę: http://www.ekoforum.sk/peticia/stop-destruction-tatra-pol