Odbyło się XIII posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PTT

W dniu 09. 04. 2016 w Krakowie, ponownie na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagielońskiego odbyło się XIII posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzednich obrad prezydium, przystąpiono do omówienia spraw stanu finansów naszego stowarzyszenia, aktualnego rozliczenia w kontekście opracowywanych przez Komisję Finansową sprawozdań finansowych na X Zjazd PTT. W kolejnym punkcie obrad omówiono zawsze aktualne tematy odnoszące się do sfery ochrony przyrody i oceniono stan działań Komisji Ochrony Przyrody w aspekcie zbliżającego się sezonu turystycznego wiosenno - letniego w górach i spodziewanych zagrożeń dla górskiej przyrody. Oceniono też stan ewentualnych zagrożeń dla Tatr w okolicach Kasprowego Wierchu z tytułu inwestycji w postaci tunelu dla turystów i planowanej budowy stacji narciarskiej. W dniu 22 kwietnia br. w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbędzie się konferencja pt. Wspólne zarządzanie przyrodą - partycypowanie mapowanie terenów chronionych na obszarze Natura 2 000 Dolinki Jurajskie. Konferencja jest zorganizowana przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w konferencji udział wezmą przedstawiciele PTT. Następnie przyjęto sprawozdania: merytoryczne z IX kadencji za lata 2013 – 2015, sprawozdanie będzie uzupełnione o najważniejsze wydarzenia z początku roku 2016.

Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności PTT jako Organizacji Pożytku Publicznego. W kolejnym punkcie zapoznano zebranych o zakresie opracowywanego sprawozdania finansowego z działalności ZG i całego PTT (w tym oddziałów posiadających osobowość prawną), przewiduje się zakończenie sprawozdawczości do końca miesiąca kwietnia br. W następnej kolejności omówiono tematykę dotyczącą stanu zaawansowania w zakresie przygotowania do druku Pamiętnika PTT t. 24, prace redakcyjne i skład dobiegają końca. Przewiduje się zgodnie z oczekiwaniami ukazanie się tomu P PTT i początek jego dystrybucji na X Zjeździe w Zakopanem. Jednocześnie rozpoczęto działania na rzecz opracowania tomu nr 25 P PTT, który powstanie przy współudziale Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagielońskiego i poświęcony będzie sylwetce prof. Mariana Smoluchowskiego wybitnego fizyka i działacza PTT z okazji 100 rocznicy śmierci oraz innym wybitnym ludziom nauki, działaczom i członkom PTT. Uroczystości rocznicowe odbędą się w Krakowie w teatrze im. Juliusza Słowackiego, przewidziane jest okolicznościowe wystąpienie przedstawiciela ZG PTT. Poinformowano o bliskim zakończeniu prac remontu i modernizacji łazienki w lokalu PTT. X Zjazd PTT odbędzie się w dniach 11 – 12 czerwca br. w Kuźnicach w gościnnych obiektach dyrekcji TPN. Możliwość noclegów dla uczestników X Zjazdu PTT będzie na Olczy Oberconiówce , podobnie jak w latach ubiegłych. Gościem Zjazdu będzie prof. Stanisław Sławomir Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego, autor Kresowej Atlantydy. Obradom Zjazdu towarzyszyć będzie znana niektórym już wystawa poświęcona Kazimierzowi Przerwie – Tetmajerowi wzbogacona o plansze z poszczególnych oddziałów. To najważniejsze zagadnienia i tematy z obrad XIII Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Józef Haduch