III posiedzenie ZG PTT X kadencji

W niedzielę, 9 października 2016 r. w krakowskiej siedzibie Towarzystwa, odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu Głównego X kadencji PTT. Było ono w dużej mierze poświęcone zapewnieniu Towarzystwu sprawnego działania. Poza sprawami bieżącymi Zarząd zajął się między innymi kalendarzem przyszłorocznych spotkań. I tak IV Zimowe Spotkanie Oddziałów w Górach Świętokrzyskich zaplanowano na 27-29.01.2017 a Dni Gór na weekend 6-8.10.2017 r. Po zakończeniu obrad, ich uczestnicy powędrowali w kierunku Klubu pod Gruszką, w którym XXXV lat wcześniej nasi starsi koledzy reaktywowali Towarzystwo.

Tomasz Kwiatkowski

 


uczestnicy III posiedzenia ZG PTT w Krakowie