I posiedzenie Prezydium ZG PTT X kadencji

I posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego X kadencji Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego odbyło się 19 listopada 2016 r. w Jaworkach, podczas „XXXI Ogólnopolskiego Spotkania Oddziałów PTT”.
Prezes Wojciech Szarota zaznajamiając zebranych z tematyką spotkania, przedstawił założenia programowe na najbliższy rok i całą kadencję. W obecnej kadencji należy koncentrować się na zacieśnieniu współpracy pomiędzy oddziałami, ich integracji i dążeniu do tego, aby spotkania ogólnopolskie oddziałów faktycznie stały się świętem całego PTT.
Z dużą przychylnością członków Prezydium spotkała się propozycja Zbigniewa Jaskierni, który zaproponował zorganizowanie czwartej konferencji programowej PTT. Uzgodniono, iż najlepszym terminem tego przedsięwzięcia będzie rok 2018. Skarbnik Ludwik Szymański przedstawił zgromadzonym stan finansów oraz propozycję preliminarza na przyszły rok. Omówiony został również stan prac związanych z wydaniem kolejnego tomu „Pamiętnika PTT”. Na zakończenie Prezes zaprosił zebranych na symboliczne zakończenie sezonu Oddziału PTT „Beskid” z Nowego Sącza.

Tomasz Kwiatkowski


w trakcie posiedzenia Prezydium (fot. Zbigniew Jaskiernia)