IV posiedzenie ZG PTT X kadencji

W dniu 28 stycznia 2017 r. w Wólce Milanowskiej, podczas IV Zimowych Spotkań PTT w Górach Świętokrzyskich, odbyło się IV posiedzenie Zarządu Głównego X kadencji. Wśród omawianych spraw dominowały tematy finansowe i sprawozdawcze, zatwierdzono preliminarz budżetowy oraz plan pracy ZG PTT na rok 2017. Nie zabrakło tematów związanych z ochroną przyrody oraz wydaniem 25. tomu "Pamiętnika PTT". W posiedzeniu wzięło udział 12 członków ZG PTT.

Szymon Baron

w trakcie posiedzenia ZG PTT (fot. Zbigniew Jaskiernia)