V posiedzenie ZG PTT X kadencji

13 maja, w siedzibie PTT w Krakowie, odbyło się V posiedzenie X kadencji Zarządu Głównego PTT. Zebranie, prowadzone przez wiceprezesa Zbigniewa Jaskiernię, poświęcone było głównie przygotowaniom do czerwcowego Zjazdu Delegatów PTT oraz przekształceniu Koła PTT w Tarnobrzegu w Oddział PTT im. Mieczysława Winiarskiego.

Tomasz Kwiatkowski

uczestnicy V posiedzenia ZG PTT X kadencji (fot. Remgiusz Lichota)