Zjazd Delegatów PTT - zaproszenie

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam wszystkich Delegatów wybranych na lata 2016-2019 na Zjazd Delegatów PTT, który odbędzie się w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu przy ul. Jana III Sobieskiego 2 w dniu 10 czerwca 2017 r. (sobota). Rozpoczęcie obrad Zjazdu planowane jest na godzinę 10:00 (I termin) lub 10:30 (II termin).

Proponowany porządek obrad Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
1. Otwarcie obrad Zjazdu.
2. Powołanie Prezydium Zjazdu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Nadanie przez Zjazd godności Członka Honorowego PTT i wręczenie odznaczeń zasłużonym Członkom PTT.
5. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu z X Zjazdu Delegatów PTT.
7. Sprawozdanie merytoryczne OPP za rok 2016.
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2016.
9. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
10. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za rok 2016.
11. Stwierdzenie prawomocności obrad.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań: merytorycznego i finansowego.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zjazdu.

Wojciech Szarota, Prezes PTT
Jolanta Augustyńska, Sekretarz PTT