II Forum Przewodnickie

Odbyło sie II FORUM Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Od 17 do 19 listopada 2017 roku 38 osób z 13 Oddziałów Towarzystwa brało udział w koleżeńskich prelekcjach, specjalnej prelekcji i wycieczce po Babiogórskim Parku Narodowym, prowadzonej przez pracowników Parku, a szczególnie w rozmowach i dyskusjach na temat roli i formy przewodnictwa turystycznego w PTT. W dyskusji poruszono wiele tematów począwszy od ustalenia możliwości prowadzenia wycieczek przez naszych przewodników po terenach innych państw, identyfikacji wizualnej przewodnika PTT, zasad i form szkolenia, niezbędnych zmian, itp. Wszystkie uwagi i propozycje zostały skrzętnie zanotowane i stanowią materiał do dalszej pracy Komisji Przewodnickiej ZG PTT. Według uczestników takie spotkania to znakomita okazja do lepszego poznania się, integracji środowiska i wymiany doświadczeń. Wszyscy uczestnicy otrzymali też pamiątkowy, metalowy znaczek z FORUM.
Z pozycji organizatora FORUM dziękuję bardzo przede wszystkim przybyłym uczestnikom, a zwłaszcza tym, którzy po zebraniu Zarządu Głównego zechcieli brać udział w dalszych rozmowach. Dziękuję tym, którzy pomogli przy organizacji wieczoru drugiego dnia. Dziękuję zarządzającym OW Zawojka w Zawoi, gdzie odbywało sie spotkanie, za życzliwość i stworzenie miłej atmosfery. Chciałoby sie napisać "do zobaczenia", być może.

Jan Nogaś
Komisja Przewodnicka ZG PTT


uczestnicy Forum przed budynkiem dyrekcji BgPN (fot. Z.Smajdor)