Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

W dniu Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego, koleżankom i kolegom Przewodnikom wszystkich nacji najlepsze życzenia szczęścia, zdrowia i zadowolenia z pełnienia tak zaszczytnego zawodu życzy

Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego