Informacje ZG PTT Informacje ZG PTT

Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów w Jaworkach - zaproszenie

Serdecznie zapraszam na Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów, które odbędzie się w dniach 18-20 listopada w Jaworkach k/Szczawnicy.

Program spotkania:

  • piątek: przyjazd wszystkich, którzy mogą w godz. popołudniowych, zakwaterowanie, spotkanie integracyjne
  • sobota: ok. godz. 8:00 wyjście na wycieczkę do Litmanowej poprzez przeł. Rozdziela, następnie przez masyw Eliaszówki na Obidzę i szlakiem czerwonym zejście do Jaworek
  • niedziela: o godz. 9:00 msza św. w cerkwi w Jaworkach, po jej zakończeniu krótkie przedstawienie historii świątyni, następnie ok. godz. 10.30 wejście do muzeum pienińskiego w Szlachtowej, ok godz. 11.00 wyjście na trasę do schroniska na Durbaszce i zejście na pol. Bukowinki, gdzie spotkamy się z uczestnikami zakończenia sezonu Oddziału PTT "Beskid" z Nowego Sącza; ok. godz. 15.30 pożegnanie.

z tatrzańskim pozdrowieniem,
Wojciech Szarota
Prezes PTT

Zimowy kurs turystyki wysokogórskiej SVTS w słowackich Tatrach Wysokich

W imieniu współpracującego z nami słowackiego SVTS, serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PTT na zimowy kurs turystyki wysokogórskiej, który odbędzie się w terminach do wyboru: 13-15 stycznia 2017 r., 3-5 lutego 2017 r. i 17-19 marca 2017 r. z bazą w schronisku przy Zielonym Stawie Kieżmarskim w słowackich Tatrach Wysokich. Kurs ten jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i chcących podnieść swoje umiejętności i będzie prowadzony przez instruktorów słowackich organizacji tatrzańskich, a na jednego instruktora będzie przypadać maksymalnie 5 szkolonych. Więcej informacji na temat szkolenia można znaleźć tutaj lub telefonicznie u członka Prezydium ZG PTT, Jana Nogasia (tel.: 502 346 442).

Jan Nogaś

III posiedzenie ZG PTT X kadencji

W niedzielę, 9 października 2016 r. w krakowskiej siedzibie Towarzystwa, odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu Głównego X kadencji PTT. Było ono w dużej mierze poświęcone zapewnieniu Towarzystwu sprawnego działania. Poza sprawami bieżącymi Zarząd zajął się między innymi kalendarzem przyszłorocznych spotkań. I tak IV Zimowe Spotkanie Oddziałów w Górach Świętokrzyskich zaplanowano na 27-29.01.2017 a Dni Gór na weekend 6-8.10.2017 r. Po zakończeniu obrad, ich uczestnicy powędrowali w kierunku Klubu pod Gruszką, w którym XXXV lat wcześniej nasi starsi koledzy reaktywowali Towarzystwo.

Tomasz Kwiatkowski

 


uczestnicy III posiedzenia ZG PTT w Krakowie

 

Zdobywajmy Turystyczną Koronę Tatr

Propozycję stworzenia odznaki tatrzańskiej zasugerował na początku jesieni ubiegłego roku Oddział PTT w Nowym Sączu. Pomysł wszyscy obecni na Zebraniu Zarządu Głównego w Wiśle zaakceptowali, nie bez uwag, ale  zgodnie z nazwą naszego Towarzystwa związanego przecież od początku z Tatrami. Nie tylko Beskidy, główne szlaki beskidzkie, czy korony Beskidów. Tatrzańskie Towarzystwo powinno promować poznawanie Tatr, bezpiecznie i systematycznie. Nie chcąc kopiować innych odznak i ich regulaminów od początku  zamysłem jej było to, aby było to odznaka nie tylko dla wyczynowców, ale właśnie dla ludzi chodzących po Tatrach dla zdrowia, przyjemności i wszechstronnego ich poznania – stąd nazwa „Turystyczna Korona Tatr”.
Roboczo regulaminem i wzorem odznaki zajęli się członkowie Zarządu: Zbigniew Smajdor i Władysław Łoboz. Po wielu uzgodnieniach z Zarządem Głównym, a później z drukarnią, książeczka i odznaka ujrzały światło dzienne w lutym 2016 roku. Od tego momentu odznaka najpierw powoli, ale zbiegiem czasu coraz intensywniej zaczęła funkcjonować w życiu turystycznym. Największe zainteresowanie wykazały Oddziały PTT w Chrzanowie i Bielsku-Białej, cieszy się ona również dużą popularnością w naszym regionie. Tylko w naszym Oddziale wręczyliśmy już dwie złote odznaki, sporą ilość srebrnych i dużą brązowych. Coraz częściej upominają się o nią schroniska tatrzańskie głównie: z Doliny Pięciu Stawów, Doliny Chochołowskiej czy w Doliny Gąsienicowej. Wzrasta również zainteresowanie odznaką indywidualnych turystów z różnych regionów Polski. O dużym zainteresowaniu niech świadczy fakt, że z 500 egz. książeczek na dzień dzisiejszy (14 września 2016) pozostały tylko 4 szt.
Uaktywniliśmy prawie 500 ludzi zaangażowanych w to, aby zdobyć szczyty czy w wyjątkowych sytuacjach przełęcze w Tatrach. Oczywiście potrzebne jest większe zapoznanie się z tą ofertą, większa reklama. Tatrzańskie schroniska sugerowały aby propagować tę ideę, ponieważ widzą w niej potencjał i duże zainteresowanie. Czy wszyscy Polskim Towarzystwie Tatrzańskim wiedzą o takim trofeum? Jeżeli nie, to zapraszamy do Oddziału PTT „Beskid” w Nowym Sączu i kontakt w Władysławem Łobozem, który zajmuje się dystrybucja i weryfikacją tej odznaki. Książeczki i odznaki można nabywać także w innych oddziałach Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu pośród nas wielokrotnie zdobywało większość szczytów czy przełęczy tatrzańskich ale zawsze warto pokusić się o kolejne zdobywanie, choćby tylko dla siebie.

Władysław Łoboz


wręczenie odznaki na tatrzańskim szlaku (fot. Zbigniew Smajdor)

Odbyło się XIII posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PTT

W dniu 09. 04. 2016 w Krakowie, ponownie na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagielońskiego odbyło się XIII posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzednich obrad prezydium, przystąpiono do omówienia spraw stanu finansów naszego stowarzyszenia, aktualnego rozliczenia w kontekście opracowywanych przez Komisję Finansową sprawozdań finansowych na X Zjazd PTT. W kolejnym punkcie obrad omówiono zawsze aktualne tematy odnoszące się do sfery ochrony przyrody i oceniono stan działań Komisji Ochrony Przyrody w aspekcie zbliżającego się sezonu turystycznego wiosenno - letniego w górach i spodziewanych zagrożeń dla górskiej przyrody. Oceniono też stan ewentualnych zagrożeń dla Tatr w okolicach Kasprowego Wierchu z tytułu inwestycji w postaci tunelu dla turystów i planowanej budowy stacji narciarskiej. W dniu 22 kwietnia br. w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbędzie się konferencja pt. Wspólne zarządzanie przyrodą - partycypowanie mapowanie terenów chronionych na obszarze Natura 2 000 Dolinki Jurajskie. Konferencja jest zorganizowana przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w konferencji udział wezmą przedstawiciele PTT. Następnie przyjęto sprawozdania: merytoryczne z IX kadencji za lata 2013 – 2015, sprawozdanie będzie uzupełnione o najważniejsze wydarzenia z początku roku 2016.

Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności PTT jako Organizacji Pożytku Publicznego. W kolejnym punkcie zapoznano zebranych o zakresie opracowywanego sprawozdania finansowego z działalności ZG i całego PTT (w tym oddziałów posiadających osobowość prawną), przewiduje się zakończenie sprawozdawczości do końca miesiąca kwietnia br. W następnej kolejności omówiono tematykę dotyczącą stanu zaawansowania w zakresie przygotowania do druku Pamiętnika PTT t. 24, prace redakcyjne i skład dobiegają końca. Przewiduje się zgodnie z oczekiwaniami ukazanie się tomu P PTT i początek jego dystrybucji na X Zjeździe w Zakopanem. Jednocześnie rozpoczęto działania na rzecz opracowania tomu nr 25 P PTT, który powstanie przy współudziale Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagielońskiego i poświęcony będzie sylwetce prof. Mariana Smoluchowskiego wybitnego fizyka i działacza PTT z okazji 100 rocznicy śmierci oraz innym wybitnym ludziom nauki, działaczom i członkom PTT. Uroczystości rocznicowe odbędą się w Krakowie w teatrze im. Juliusza Słowackiego, przewidziane jest okolicznościowe wystąpienie przedstawiciela ZG PTT. Poinformowano o bliskim zakończeniu prac remontu i modernizacji łazienki w lokalu PTT. X Zjazd PTT odbędzie się w dniach 11 – 12 czerwca br. w Kuźnicach w gościnnych obiektach dyrekcji TPN. Możliwość noclegów dla uczestników X Zjazdu PTT będzie na Olczy Oberconiówce , podobnie jak w latach ubiegłych. Gościem Zjazdu będzie prof. Stanisław Sławomir Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego, autor Kresowej Atlantydy. Obradom Zjazdu towarzyszyć będzie znana niektórym już wystawa poświęcona Kazimierzowi Przerwie – Tetmajerowi wzbogacona o plansze z poszczególnych oddziałów. To najważniejsze zagadnienia i tematy z obrad XIII Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Józef Haduch