Informacje ZG PTT Informacje ZG PTT

Konferencja konserwatorska w Krakowie

W dniach 26-27 września 2014 r. w Bibliotece Jagiellońskiego odbędzie się konferencja konserwatorska dedykowana pamięci konserwatorom zabytków, małżeństwu – Barbarze Tondos i Jerzemu Turowi. Szczególnie zasłużyli się w zakresie ratowania zabytków budownictwa drewnianego w Karpatach Wschodnich, głównie na Pogórzu Przemyskim, w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach.
Sam chodziłem często ich śladami, szczególnie w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Przemyskim. Ich działania, a głównie Jerzego Tura, przyczyniły się do powstania Muzeum Budownictwa Ludowego poświęconego m.in. kulturze i budownictwie drewnianym Łemków i Bojków w Sanoku. To dobrze, że pamięta się o ludziach, którzy życie swoje poświęcili podtrzymaniu i ratowaniu zabytków zanikających kultur w południowo-wschodnich, górskich regionach Polski.
Wystawa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie jest już otwarta i można ją zobaczyć. Polecam, bo warto. Zachęcam wszystkich tych, którzy w przeszłości wędrowali po wschodnich regionach Polski i tym co się tam dopiero tam wybierają.

pobierz program

Józef Haduch
Prezes PTT

V Prezydium ZG PTT za nami

6 września 2014 r. w lokalu PTT na ul. Traugutta 4 odbyło się V Prezydium Zarządu Głównego PTT. Przekazuję najistotniejsze informacje z tego Prezydium i zarazem z ostatnich trzech miesięcy naszej działalności.
Rok 2013 został definitywnie zamknięty pod względem sprawozdawczym dla władz nadrzędnych. Są pewne problemy z wprowadzeniem nowych członków Zarządu Głównego do KRS, które niebawem zostaną usunięte. Mamy nadzieję, że skończą się także nasze problemy z odznaką organizacyjną, uznaną przez Sąd za odznakę należną PTT. Złota odznaka PTT z kosówką będzie naszą odznaką honorową. Regulamin przyznawania tej odznaki został uchwalony.
Pamiętnik tom 22 zostanie wkrótce przekazany do składu, który wykona Nikodem Frodyma i będzie drukowany w tej samej drukarni co dwa poprzednie tomy. Tom 23 będzie związany z Rokiem Kazimierza Przerwy-Tetmajera i powinien ukazać się w maju 2015.
Posunięto naprzód organizację Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Będzie znaczek pocztowy i dwie monety związane z Rokiem. Mamy poparcie nowej minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej oraz sejmowej Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu. Prezes wystąpił pisemnie do muzeów w sprawie zorganizowania wystaw poświęconych Kazimierzowi Przerwie-Tetmajerowi. We wtorek, 9 września mamy się spotkać w Urzędzie Miasta Kraków w sprawie organizacji Roku na terenie Krakowa, gdzie przedstawimy dotychczasowe działania i będziemy zabiegać o wystawę sztalugową na placu Szczepańskim i jej dofinansowanie oraz o dofinansowanie Pamiętnika PTT tom 23, poświęconego Kazimierzowi Przerwie-Tetmajerowi. 22 września będziemy rozmawiać ponownie w Urzędzie Miasta Zakopane z udziałem nowego prezesa Związku Podhalan, zarazem wicestarosty powiatu tatrzańskiego., Andrzeja Skupnia.
Słowo „swojszczyzna” wraca do naszego statutu, głosowali za tym wszyscy uczestnicy Prezydium.
Poinformowano o wizycie reprezentacji PTT u nowego dyrektora TPN (jest o tym oddzielna informacja w gazetce). Już w poniedziałek 8 września prezes Haduch w towarzystwie Janusza Machulika był na spotkaniu ze starostą Makowskim w sprawie zintegrowanego transportu ekologicznego w Zakopanem. Starosta był zainteresowany propozycją PTT i byłaby to duża sprawa, gdyby nasza propozycja została zrealizowana.
Zarząd Główny wykupi po cenie promocyjnej 30 zł, 50 egz. książki Antoniny Sebesty pt. „Etyka i etos ludzi gór”, która ukaże się wkrótce wydana przez Fundację Paryskich. 20 egz. będzie opłaconych z 1% i zostanie rozdane naszym oddziałom. Pozostałe zostaną rozsprzedane przez dział wydawnictw ZG PTT.
Wiceprezes Remigiusz Lichota poinformował, że są już odznaki ”Ku Wierchom”. Aktualna cena odznaki to 15,62 zł.
Ustalono, że posiedzenie Zarządu Głównego odbędzie się 4 października br. na Gubałówce 222, w Domu na Szlaku (szczegóły dojazdu w zaproszeniach na posiedzenie).

Barbara Morawska-Nowak


pamiątkowe zdjęcie uczestników Prezydium ZG PTT

Wizyta u nowego dyrektora TPN

4 września 2014 roku reprezentacja Zarządu Głównego PTT, w składzie prezes Józef Haduch oraz Nina Mikołajczyk i Barbara Morawska-Nowak z Komisji Ochrony Przyrody ZG PTT złożyła wizytę nowemu dyrektorowi TPN, Szymonowi Ziobrowskiemu. Omówiliśmy wszystkie aktualne problemy Parku z transportem konnym na trasie Palenica Białczańska – Włosienica na czele.
Prezes Haduch zaprezentował koncepcję zintegrowanego transportu ekologicznego w Zakopanem, który miałby na celu zredukowanie nadmiernego ruchu samochodowego na Podtatrzu. Zaproponował linię tramwajową z Poronina do wylotu dol. Chochołowskiej i korespondujące z nią autobusy hybrydowe o napędzie elektrycznym na Palenicę (a może też i na Włosienicę) oraz do Kuźnic. Widzi także potrzebę zorganizowania parkingów „park and ride” - zostawianie samochodów i przesiadanie się na komunikację zbiorową.
Dyrektor poinformował nas, że parking na Palenicy będzie wkrótce remontowany i modernizowany, więc nie rozwijaliśmy tematu jego obecnego stanu. Co do zaprezentowanej koncepcji transportu w Zakopanem jest „za”, ale nie jest to w jego gestii – powinniśmy na ten temat rozmawiać ze starostą powiatu tatrzańskiego.
Osobiście poszłabym dalej, co już kilkakrotnie dawniej prezentowałam – parkingi „park and ride” między Nowym Targiem a Szaflarami i przesiadanie się na kolej wahadłową Nowy Targ – Zakopane.
Dyrektor zgadza się na dalsze nieodpłatne udostępnianie PTT swoich pomieszczeń i współudział w organizowaniu sympozjów np. z okazji kolejnej okrągłej rocznicy TPN. Nie zgodził się natomiast na rozprowadzanie przez Park naszych Pamiętników PTT, gdyż Park ma problemy ze sprzedażą wydawnictw własnych. Zwróciłam uwagę na pomijanie prezentacji wydawnictw PTT w kwartalniku „Tatry”. Poprosił panią prowadzącą obecnie Dział Wydawnictw Parku, która otrzymała nasz nowy Pamiętnik tom 21, aby został on mówiony w kolejnym numerze „Tatr”.
Nowy dyrektor zrobił na nas dobre wrażenie. Na koniec wizyty zrobiliśmy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Barbara Morawska-Nowak


pamiątkowe zdjęcie z dyrektorem TPN Szymonem Ziobrowskim

Zjazd Delegatów PTT w Kozach

Po krótkiej przerwie na kawę i ciastko, 7 czerwca br, o godz. 12.30 rozpoczął się Zjazd Delegatów PTT. Przybyłych na Zjazd Delegatów przywitał Prezes ZG PTT Józef Haduch. Następnie prezes Koła PTT w Kozach, Miłosz Zelek, główny organizator i gospodarz uroczystości w Pałacu Czeczów przywitał obecnych i zachęcił do zwiedzenia Pałacu i zapoznania się z jego obecną działalnością.
Prezes Haduch poinformował zebranych delegatów, że Zjazd został zwołany zgodnie z obowiązującym prawem dla zatwierdzenia sprawozdań, merytorycznego Organizacji Pożytku Publicznego i finansowego PTT za rok 2013.
Przewodniczącym Zjazdu został wybrany wiceprezes Nikodem Frodyma, a sekretarzem – Barbara Morawska-Nowak. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołano Szymona Barona (Bielsko-Biała), Janinę Mikołajczyk (Łódź) i Roberta Stanisławskiego ( Kraków).
Nastąpiła prezentacja sprawozdań. Prezes Józef Haduch zapoznał zebranych ze sprawozdaniem merytorycznym OPP z działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego za rok 2013, a Barbara Rapalska, p. o. skarbnika – ze sprawozdaniem finansowym PTT za ten rok. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za okres 17.11.2013 - 31.12.2013 przedstawił jej przewodniczący Zbigniew Zawiła, a przewodniczący Tomasz Gawlik – Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za ten sam okres.
Szymon Baron jako przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w swym protokole stwierdził obecność 47 delegatów. W drugim terminie można uznać za prawomocny Zjazd bez względu na liczbę delegatów. Wobec tego odbyło się głosowanie, w którym jednogłośnie przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie finansowe i merytoryczne OPP za rok 2013.
Zjazd stał się okazją do jeszcze jednej ważnej uchwały, podjętej także jednogłośnie o poszerzeniu składu o jedno miejsce. Na to miejsce w imieniu Zarządu Głównego, prezes Józef Haduch zarekomendował jako skarbnika Joannę Gąsiorek z oddziału w Chrzanowie i poprosił, aby się przedstawiła. Joanna Gąsiorek już przez pół roku pomagała prowadzić finanse i dała się poznać jako solidna i odpowiedzialna osoba. Obecnie w skład Zarządu Głównego wchodzi 20 członków - w tym Prezes.
Mogę jeszcze odnotować wypowiedzi kol. Jana Weigla, który zaapelował, aby więcej oddziałów postarało się uzyskać osobowość prawną (jak dotąd osobowość prawną mają tylko 4 oddziały). Kol. Weigel poprosił też o rozsyłanie sprawozdań do wszystkich delegatów drogą elektroniczną, podobnie jak robi to Polski Związek Alpinizmu. W kolejnej wypowiedzi kol. Weigel ustosunkował się do pytania: czy powoływać Klub Wysokogórski PTT. Obecnie nie widzi szansy na powoływanie KW PTT. Na koniec ustosunkował się do pomysłu zorganizowania konkursów dotyczących powojennej historii PTT, w tym roku 1950. Po roku 1989 nie było wystąpienia do Sądu w sprawie anulowania ustawy o rozwiązaniu PTT w 1950 r.; a jego zdaniem należało skierować tę sprawę do Sądu Administracyjnego. Sprawa byłaby być może wygrana, ale ówczesny Zarząd Główny zrezygnował z podjęcia tematu.
Barbara Morawska-Nowak nawiązała do obchodów Święta Wolności w 25 rocznicę częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Przypomniała, czym rok 1989 był dla PTT. Mogliśmy legalnie zorganizować się i na I Zjeździe Delegatów 7 października 1989 r. podjąć uchwalę o powrocie do nazwy Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Obecnie czas pomyśleć o przypomnieniu tej rocznicy.
Po wyczerpaniu porządku obrad prowadzący Zjazd, Nikodem Frodyma, podziękował delegatom za przybycie oraz organizatorom z Koła PTT w Kozach za przygotowanie posiedzenia, zaprosił delegatów do udziału w podsumowaniu akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2014” i ogłosił zamknięcie Zjazdu.

Barbara Morawska-Nowak


w trakcie obrad Zjazdu Delegatów PTT (fot. Jerzy Zieliński)

III posiedzenie Zarządu Głównego PTT za nami

W sobotę 7 czerwca 2014 r. w pięknie odrestaurowanym pałacu Czeczów w Kozach koło Bielska-Białej o godz. 10.00 rozpoczęło się III posiedzenia ZG PTT. Z obszernym programem musieliśmy się zmieścić w dwie godziny, bo po półgodzinnej przerwie rozpoczynał się Zjazd Delegatów PTT mający zatwierdzić sprawozdanie merytoryczne OPP i sprawozdanie finansowe za rok 2013. Po formalnych punktach porządku dziennego sprawozdanie merytoryczne OPP odczytał prezes Haduch, a następnie finansowe – Barbara Rapalska jako p. o. skarbnika. Zebrani bez dyskusji zaakceptowali te sprawozdania, które podpisane przez wszystkich członków Zarządu Głównego mają być wysłane do Departamentu Pożytku Publicznego.
Następnie prezes Haduch zapoznał zebranych z rezygnacją Mariusza Ryńcy z funkcji sekretarza i członka Zarządu Głównego. Oceniał go pozytywnie, ale w tym wypadku musiał taką rezygnację przyjąć. Na to miejsce zaproponował Natalię Zacharewicz poleconą przez Roberta Stanisławskiego z Koła PTT w Balicach i poprosił kandydatkę aby zaprezentowała się zgromadzonym. Faktycznie Natalia pełni nieformalnie swą funkcję od 2 miesięcy, teraz na tym posiedzeniu Zarządu Głównego została jednogłośnie wybrana na miejsce Mariusza Ryńcy.
Wojciech Szarota przedstawił stan kadry przewodnickiej w PTT na podstawie informacji uzyskanej z nie wszystkich oddziałów: obecnie mamy 86 przewodników beskidzkich, 8 tatrzańskich, 2 sudeckich i 6 po Górach Świętokrzyskich. Oddział w Bielsku-Białej jest po części ogólnej kursu dla kandydatów na przewodników beskidzkich. Tym niemniej Zarząd Główny chciałby kurs zorganizować i widzi możliwość dofinansowania takiego kursu z puli miasta Kraków lub Marszałka Małopolskiego, a nawet ze środków unijnych. Muszą być jednak kandydaci na taki kurs i każdy oddział winien wydelegować chętnych z grona swoich członków. Zaproponowana zamieszczenie takiego apelu na stronie Zarządu Głównego i w „Co słychać”.
W sprawie Klubu Wysokogórskiego wypowiedział się Szymon Baron, szerzej o tym mówiono później na Zjeździe PTT.
Robert Stanisławski jako członek Komisji przedstawił sprawy GOT. Ważne jest, aby oddziały miały w swej dyspozycji książeczki GOT, aby zainteresowani mogli je nabywać.
Wnioski jakie napłynęły do Komisji Odznaczeń ZG PTT przedstawił Szymon Baron. Zaproponowano uchwał od ręki w sprawie 3 złotych odznak PTT z kosówka oraz dyplomów i odznak XX lat w PTT i dyplomów za X lat w PTT dla Oddziału PTT w Opolu, który za tydzień będzie obchodził XXV-lecie swego istnienia. Natomiast wnioski Oddziału PTT w Dęblinie w sprawie odznaczeń państwowych zostaną skierowane do Ministerstwa Sportu i Turystyki z naszym poparciem, a złota odznaka z kosówką dla Oddziału zostanie wręczona na X Zjeździe Delegatów PTT zgodnie z uchwałą.
Szymon Baron zasygnalizował tylko zakończenia akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT” zapraszając obecnych o wzięcie udziału w tym wydarzeniu, po Zjeździe Delegatów, o godz. 13.30.
Podobnie zasygnalizowano tylko tworzenie programu Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera w 2015 roku (Barbara Rapalska) i wydanie Pamiętnika PTT tom 22 (Barbara Morawska-Nowak) bo czas zaczynał już naglić. Prezes zapowiedział oddzielne spotkania w tych sprawach w mniejszym gronie, w lipcu br.
W ramach wolnych wniosków zasygnalizowano obchody 100-lecia II Brygady Legionów i organizowane w związku z tym obchody w dniach 30.IX-4.X. w Rafajłowej przez Towarzystwo Karpackie (więcej informacji w internecie na stronie Tow. Karpackiego).
Zimowa Olimpiada Kraków 2022 upadla, bo referendum pokazało, że większość mieszkańców Krakowa nie popiera jej. Komisja Ochrony Przyrody włączyła się pismem do Ministerstwa Środowiska w obronie dewastowanego Beskidu Małego związanego z rozbudową ośrodka narciarskiego na Czarnym Groniu.
Prezes Haduch był w Warszawie na rozprawie w NSA w sprawie naszej odznaki organizacyjnej i opowiedział o jej przebiegu korzystnym dla PTT.
Wiceprezes Szarota poinformował o konkursie historycznym organizowanym przez O/Beskid „Czy PTT mogło się nie rozwiązywać w 1950 r.?”
Posiedzenie ZG PTT udało się zakończyć o 12.15., a następnie pospiesznie wypić kawę, zjeść do niej dobre ciastko i wracać na salę, bo już rozpoczynał się Zjazd Delegatów PTT.

Barbara Morawska-Nowak


uczestnicy posiedzenia ZG PTT w Kozach (fot. Jerzy Zieliński)