Informacje ZG PTT Informacje ZG PTT

V posiedzenie ZG PTT X kadencji

13 maja, w siedzibie PTT w Krakowie, odbyło się V posiedzenie X kadencji Zarządu Głównego PTT. Zebranie, prowadzone przez wiceprezesa Zbigniewa Jaskiernię, poświęcone było głównie przygotowaniom do czerwcowego Zjazdu Delegatów PTT oraz przekształceniu Koła PTT w Tarnobrzegu w Oddział PTT im. Mieczysława Winiarskiego.

Tomasz Kwiatkowski

uczestnicy V posiedzenia ZG PTT X kadencji (fot. Remgiusz Lichota)

Zjazd Delegatów PTT - zaproszenie

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam wszystkich Delegatów wybranych na lata 2016-2019 na Zjazd Delegatów PTT, który odbędzie się w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu przy ul. Jana III Sobieskiego 2 w dniu 10 czerwca 2017 r. (sobota). Rozpoczęcie obrad Zjazdu planowane jest na godzinę 10:00 (I termin) lub 10:30 (II termin).

Proponowany porządek obrad Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
1. Otwarcie obrad Zjazdu.
2. Powołanie Prezydium Zjazdu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Nadanie przez Zjazd godności Członka Honorowego PTT i wręczenie odznaczeń zasłużonym Członkom PTT.
5. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu z X Zjazdu Delegatów PTT.
7. Sprawozdanie merytoryczne OPP za rok 2016.
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2016.
9. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
10. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za rok 2016.
11. Stwierdzenie prawomocności obrad.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań: merytorycznego i finansowego.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zjazdu.

Wojciech Szarota, Prezes PTT
Jolanta Augustyńska, Sekretarz PTT

Prezydium Zarządu Głównego PTT spotkało się w Krakowie

1 kwietnia 2017r w Krakowie, prezydium Zarządu Głównego PTT spotkało się na drugim w tej kadencji posiedzeniu. Wśród omawianych tematów znalazły się przygotowania do czerwcowego Zjazdu delegatów, współpraca z innymi organizacjami oraz koordynacja działań związanych z wydaniem dwudziestego piątego tomu Pamiętnika PTT. Jak zwykle, sporo uwagi i dyskusji wywołały tematy związane z finansami, a zwłaszcza koniecznością ponoszenia nieplanowanych wydatków :).

Tomasz Kwiatkowski

w trakcie obrad (fot. Z. Zawiła)

Spotkanie delegacji PTT i SVTS w Żylinie

Kontakty Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z organizacjami turystycznymi państw sąsiednich datują się od chwili powstania TT. Były to zdecydowanie kontakty nieformalne, koleżeńskie. Po rozwiązaniu PTT w 1950 roku reaktywowało się w 1988 roku Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. W statucie organizacji znajduje się zapis o współpracy z organizacjami zagranicznymi,ale kontakty członków PTT z turystami słowackimi dalej odbywały się na zasadzie koleżeńskiej.
Z inicjatywy Jana Nogasia w dniu 13 maja 2012 roku w schronisku na Wielkie Raczy odbyło się spotkanie ówczesnego prezesa ZG PTT Szymona Barona i członków oddziału bielskiego PTT z ówczesnym prezesem (prezidentem) Slovenskeho Vysokohorskego Turistickego Spoloka ing. Jozefem Zábojnikiem i członkiem zarządu SVTS Jurajem Dlábikiem. Obie strony z chęcią deklarowały gotowość współpracy w wielu dziedzinach z zakresu działań statutowych.
W kolejnych miesiącach członkowie PTT brali udział w zimowych kursach turystyki wysokogórskiej organizowanych przez SVTS, z kolei Słowacy gościli z wizytą na Festiwalu Górskim „Adrenalinium” w Żywcu, którego partnerem od kilku lat jest bielski oddział PTT.
Kolejny ZG PTT nie wykorzystał w pełni możliwości nawiązanych kontaktów.
Dopiero Zarząd Główny wybrany na X Zjeździe Delegatów PTT, z prezesem Wojciechem Szarotą, postanowił kontynuować współpracę z słowackimi turystami. Na propozycje zacieśnienia kontaktów Zarząd SVTS odpowiedział pozytywnie. Próba przybycia SVTS na spotkanie Oddziałów PTT w Górach Świętokrzyskich nie doszła do skutku. Szybko nadarzyła się jednak kolejna okazja. SVTS, który ma siedzibę w Żylinie i 12 oddziałów regionalnych w całej Słowacji, organizował w tym mieście festiwal filmowy „Vysoke hory”.
Propozycja spotkania się przy tej okazji została przyjęta przez Słowaków i na festiwal i spotkanie udała się delegacja ZG PTT w składzie: prezes Wojciech Szarota, wiceprezes Szymon Baron, sekretarz Jolanta Augustyńska i członek Prezydium Jan Nogaś. W sobotę, 4 marca 2017 r., w Żylinie przyjęli nas i gościli prezes SVTS Ing. Jozef Zábojnik oraz wiceprezesi Juraj Dlábik i Ján Šimon. Z samego festiwalu niewiele skorzystaliśmy, gdyż rozmowy przy stole dla gości i przy zafundowanym obiedzie były tak zajmujące, że nie starczyło na to czasu, a nasi przedstawiciele z Nowego Sącza mieli długą drogę, żeby wrócić do swoich obowiązków. Głównym tematem rozmów, w których uczestniczyło przemiennie także kilka innych osób z Zarządu SVTS, była z naszej strony chęć brała udziału w szkoleniach prowadzonych przez SVTS z wysokogórskiej turystyki letniej i zimowej. Członkowie PTT będą mile widziani na takich kursach, a Słowacy wyrazili zgodę na przetłumaczenie na język polski wydanego przez nich podręcznika do takich zajęć. Wymienione zostały z obu stron propozycje do wspólnego uczestnictwa, imprezy i działania obu organizacji. Propozycje zostały przyjęte do przygotowania szczegółowych informacji. Gospodarze zostali obdarowani kilkoma najnowszymi egzemplarzami „Pamiętnika PTT” i naszymi nowymi znaczkami organizacyjnymi.
Późnym popołudniem trzeba było się rozstać, mimo że w holu dużego Mestkégo Úradu, czyli Urzędu Miasta, który gościł festiwal, i ozdobionego pięknymi zdjęciami z górskiej działalności poszczególnych oddziałów regionalnych SVTS, było jeszcze na przerwie mnóstwo ludzi, bo Festiwal miał się kończyć o godzinie 20.00.
Będziemy się starać, żeby PTT odniosło korzyści z tego nawiązania bezpośrednich kontaktów i przeniosły się te kontakty na jak największą część naszych członków.

Jan Nogaś


pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli PTT i SVTS (fot. archiwum PTT)

I Ogólnopolskie Konkurs Wiedzy o Górach Polski

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Górach Polski odbędzie się w Zakopanem w sali dyrekcji TPN w Kuźnicach w dniu 25 marca 2017 r.
Bardzo proszę Oddziały i Koła, które nie zgłosiły swoich reprezentantów a chcą uczestniczyć w Konkursie o pilne zgłoszenie uczestników.
Dziękuję tym Oddziałom i Kołom, które przesłały swoje zgłoszenia.
Przypominam ponownie, że zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, każdy Oddział może zgłosić po dwie osoby w obu kategoriach.

z tatrzańskim pozdrowieniem,

Jolanta Augustyńska
Sekretarz ZG PTT