Informacje z Oddziałów Informacje z Oddziałów PTT

XVIII Turniej Wiedzy o Górach w Myślenicach za nami

W środę, 6 grudnia 2017 r., odbył się w naszej Szkole XVIII TURNIEJ WIEDZY O GÓRACH BESKID ŚLĄSKI pod patronatem Starosty Myślenickiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Organizatorem turnieju było Szkolne Koło PTT im. prof. Henryka Leśniaka przy ZSO w Myślenicach. Po przeprowadzeniu eliminacji turniejowych, jury pod przewodnictwem Pani Doroty Kamińskiej z Punktu Konsultacji Krajoznawczej działającego przy Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach, przyznało następujące miejsca oraz cenne nagrody:
I miejsce – Tomasz Młynarczyk;
II miejsce (ex aequo) – Wojciech Gradek i Konrad Pilch;
III Miejsce – Karol Woźniczka;
Wyróżnienia – Jagoda Skóra i Karolina Wątor.
Laureatom serdecznie gratulujemy. W przyszłym roku zapraszamy na kolejny Turniej. Została nam już ostatnia grupa górska z Polskich Karpat, czyli Beskid Sądecki. Od razy zapowiadamy także XX Jubileuszowy Turniej, który odbędzie się za dwa lata. Tym razem wracamy w Polskie Tatry, a tematem będzie wyłącznie najhonorniejsza, wysokogórska trasa tatrzańska, czyli Orla Perć.

Szkolne Koło PTT przy ZSO w Myślenicach


laureaci XVIII Turnieju Wiedzy o Górach w Myślenicach

VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach w Chrzanowie za nami

VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach pod hasłem "Beskid Wyspowy" został w dniu 16 listopada zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wspólnie z Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie.
Patronat honorowy nad konkursem pełnili: Pan Wojciech Szarota – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Starosta Chrzanowski - Pan Janusz Szczęśniak, któremu serdecznie dziękujemy także za wsparcie finansowe konkursu. Patronat medialny sprawowali: Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej "Przełom", Chrzanowska Telewizja Lokalna i Kulturalny Chrzanów. Nagrody ufundowali: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, Urząd Miejski w Chrzanowie oraz Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.
16 listopada w auli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie do konkursu przystąpili uczniowie z 22 szkół podstawowych i gimnazjalnych w tym 4 SKK PTT i 9 szkół ponadgimnazjalnych w tym 4 SKK PTT.
Dyrektor PCE, Pani Agnieszka Siejka-Lasoń, wspólnie z prezesem PTT Oddziału Chrzanów Remigiuszem Lichotą przywitali uczestników konkursu i życzyli powodzenia. Prezes PTT objaśnił zasady oceniania prac konkursowych, a następnie uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testu składającego się z 40 pytań, których autorem był przewodnik beskidzki Pan Adam Biel.
Siedmioosobowa komisja w składzie: przewodniczący – Adam Biel oraz członkowie: Wiesław Kurowski, Grażyna Jakubiec, Marcin Kornecki, Marcin Ryś, Andrzej Marcinek oraz Bogumił Ryś przystąpiła do sprawdzania testów. Aby poczuć turystyczną atmosferę, nasi współorganizatorzy zaprosili w tym czasie wszystkich gości do wysłuchania piosenek śpiewanych przy akompaniamencie gitary. Następnie uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi wzięli udział w prelekcji pod tytułem: "Sycylia", przygotowanej i poprowadzonej przez Pana Zygmunta Jelenia.
Nagrody wręczali zwycięzcom: dyrektor PCE w Chrzanowie Pani Agnieszka Siejka-Lasoń oraz prezes PTT Oddziału w Chrzanowie Pan Remigiusz Lichota.

Zwycięzcami w kategorii indywidualnej szkół podstawowych zostali:
1. Antonina Klimara – ZS w Mętkowie
2. Julia Pączek – SP nr 10 w Chrzanowie
3. Maria Wątroba – SP nr 2 w Libiążu

W kategorii indywidualnej szkół gimnazjalnych zwyciężyli:
1. Kinga Dziurdzikowska – SP w Balinie
2. Martyna Odrzywolska – SP w Balinie
3. Igor Bil – SP nr 10 w Chrzanowie

W kategorii indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli:
1. Kamil Kaczka – SKK PTT przy ZSECh w Trzebini
2. Katarzyna Norys – SKK PTT przy II LO w Chrzanowie
3. Katarzyna Gędoś – SKK PTT przy PCE w Chrzanowie

W kategorii drużynowej szkół podstawowych w czołówce uplasowały się:
1. ZS w Mętkowie
2. SP nr 10 w Chrzanowie
3. SP w Regulicach

W kategorii drużynowej szkół gimnazjalnych w czołówce uplasowały się:
1. SP w Balinie
2. SP nr 10 w Chrzanowie
3. SP w Regulicach

W kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych:
1. SKK PTT przy ZSECh w Trzebini
2. SKK PTT przy PCE w Chrzanowie
3. SKK PTT przy II LO w Chrzanowie

Zwycięzcom wręczono puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe: plecaki, śpiwory i torby sportowe. Wręczony został również puchar prezesa ZG PTT dla najlepszego zespołu z SKK PTT. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali upominki ufundowane przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie. Na zakończenie wśród wszystkich uczestników konkursu zostały rozlosowane piłki do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz latarki.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania konkursu. Dziękujemy Panu Staroście Chrzanowskiemu oraz Prezesowi Zarządu Głównego PTT, którzy pełnili honorowy patronat nad konkursem. Dziękujemy także współorganizatorom – Pani Dyrektor PCE, oraz nauczycielom i uczniom PCE, którzy zajęli się przywitaniem i obsługą gości.
Podziękowania składamy również patronom medialnym, którymi byli: Chrzanowska Telewizja Lokalna, Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” oraz Kulturalny Chrzanów. Przede wszystkim jednak dziękujemy uczestnikom oraz ich opiekunom za trud i czas poświęcony na przygotowanie się do konkursu.
Już dziś zapraszamy do udziału w 7 edycji konkursu w następnym roku szkolnym, której tematem będzie Beskid Niski.

Remigiusz Lichota


pamiątkowe zdjęcie podczas podsumowania konkursu (fot. R.Lichota)

Szkolne Koło PTT w Myślenicach zaprasza na VXIII Turniej Wiedzy o Górach

20161206 1532 MLM 1746

W imieniu działającego przy krakowskim Oddziale Szkolnego Koła PTT przy ZSO w Myślenicach serdecznie zapraszamy na naszą szkolną aulę na XVIII TURNIEJ WIEDZY O GÓRACH BESKID ŚLĄSKI
pod patronatem Starosty Myślenickiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Organizatorem turnieju jest Szkolne Koło PTT im. prof. Henryka Leśniaka przy ZSO w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8, 32-400 Myślenice, http://sk-myslenice.ptt.org.pl.
Warunki uczestnictwa: wiek 14-19 lat, wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik nr 1) i nadesłanie na adres e-mailowy lub zwykły SK PTT przy ZSO w Myślenicach, zgłoszenia przyjmowane są tylko do 2 grudnia – decyduje data wpływu.
Zakres tematyczny: wiedza dotycząca Beskidu Śląskiego.
Przebieg turnieju: turniej odbędzie się 6 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 12:00 w auli szkolnejZespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8, 32-400 Myślenice, do eliminacji zgłaszane są trzyosobowe drużyny z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i Szkolnych Kół PTT powiatu myślenickiego oraz szeroko rozumianego regionu wg karty zgłoszenia z aktualną pieczątką szkoły lub właściwego Oddziału PTT, poszczególne szkoły (Zespół Szkół również rozumiany jest jako jedna szkoła) oraz Szkolne Koła PTT mogą zgłosić maksymalnie dwie drużyny, jury przyznaje trzy pierwsze nagrody oraz trzy wyróżnienia po indywidualnym turnieju wszystkich osób za najwyższą ilość zdobytych punktów, zwycięstwo drużyny stanowi największa ilość punktów zebranych przez poszczególnych jej członków, wszystkie kwestie sporne rozstrzyga jury, w którego skład wchodzą m.in. wszyscy opiekunowie poszczególnych drużyn.

Czytaj więcej: Szkolne Koło PTT w Myślenicach zaprasza na VXIII Turniej Wiedzy o Górach

Nowe Szkolne Koło PTT w Luszowicach

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31 października 2017 roku podpisany przez trzydziestu dwóch uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Luszowicach, Zarząd Oddziału PTT w Chrzanowie podjął w dniu 6 listopada 2017 r. uchwałę powołującą do życia Szkolne Koło Krajoznawcze PTT przy Oddziale
w Chrzanowie.
W dniu 9 listopada 2017 roku odbyło się zebranie założycielskie w Szkole Podstawowej w Luszowicach. W spotkaniu oprócz zaproszonego zarządu chrzanowskiego Oddziału PTT, który reprezentowali: Prezes Remigiusz Lichota, Sekretarz Bogumił Ryś oraz członkowie Zarządu Oddziału: Andrzej Marcinek i Kacper Szkowron, uczestniczyła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Luszowicach Pani Ewa Baran, jak również nauczyciele: Pani Katarzyna Fik-Mazgaj, Pani Monika Zaik, Pan Przemysław Zaik oraz uczniowie. Na spotkanie założycielskie przyjął także zaproszenie Pan Marek Oratowski z gazety „Przełom” Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej.
O godzinie 8:00 wszyscy zainteresowani zgromadzili się w sali. Prezes chrzanowskiego Oddziału PTT po powitaniu zgromadzonych przybliżył historię PTT oraz opowiedział o działalności chrzanowskiego Oddziału. Następnie Prezes Oddziału wręczył legitymacje członkowskie PTT 32 uczniom i nauczycielom. W dalszej części spotkania nauczyciele oraz uczniowie wybrali Zarząd Szkolnego Koła PTT. Prezesem została Pani Katarzyna Fik-Mazgaj, Sekretarzem Pani Monika Zaik, Skarbnikiem  Pan Przemysław Zaik. Na ręce Pani Prezes została wręczona kronika oraz nowy Pamiętnik PTT. Na zakończenie spotkania wykonano kilka pamiątkowych zdjęć, po których Pani Dyrektor zaprosiła do zwiedzenia wystawy prezentującej dzieła lokalnych twórców.
Dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Luszowicach za przychylność i życzliwość okazaną PTT, nauczycielom za zapał, a uczniom za zaangażowanie i zainteresowanie turystyką.

Remigiusz Lichota


uczestnicy zebrania założycielskiego SKK PTT w Luszowicach (fot. R.Lichota)

Nowe Szkolne Koła PTT w Biłgoraju

 

27 października 2017 roku Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Chrzanowie założył kolejne dwa Szkolne Koła Krajoznawcze. Koła te powstały w Biłgoraju przy Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego oraz przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego.
Członkami SKK PTT "Piątka na szlaku" przy SP nr 5 zostało dziewiętnaście osób, w tym trzech opiekunów wybranych do Zarządu Koła. Prezesem wybrano Aleksandrę Kawę, sekretarzem Teresę Bogdanowicz-Bordzań, a skarbnikiem Helenę Kawę.
Członkami SKK PTT "Sitarze" przy Gimnazjum nr 2 zostało dwadzieścia osiem osób, w tym trzech opiekunów wybranych do Zarządu Koła. Prezesem została Aldona Kozak, sekretarzem Jacek Spustek, a skarbnikiem Grażyna Kotwis.
Gratulujemy członkom nowo założonych Szkolnych Kół PTT i życzymy satysfakcji z każdego podjętego działania.

Remigiusz Lichota


uczestnicy zebrania założycielskiego (fot. R.Lichota)