Powstały nowe SKK PTT przy Oddziale w Chrzanowie

W dniu 15 czerwca 2012 roku powołane zostały przy Oddziale PTT w Chrzanowie dwa Szkolne Koła Krajoznawcze PTT. Pierwszym z nich zostało Koło Krajoznawcze PTT przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie, w skład którego weszło trzydziestu pięciu uczniów i nauczycieli, drugim natomiast Koło Krajoznawcze PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie wraz z trzydziestoma jego członkami.
Oba spotkania założycielskie wyglądały bardzo podobnie. Oprócz zaproszonego zarządu chrzanowskiego Oddziału PTT, który reprezentowali: prezes Remigiusz Lichota, skarbnik Marcin Ryś oraz członkowie: Barbara Wawrzyniak, Marcin Kornecki, Andrzej Marcinek i przewodniczący komisji rewizyjnej Józef Haduch, uczestniczyła Dyrekcja Gimnazjum Nr 1 oraz Dyrekcja Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie. Na spotkania przyjechał również przedstawiciel Zarządu Głównego PTT, wiceprezes Towarzystwa Nikodem Frodyma.


15.06.2012 - Spotkanie Założycielskie SKK PTT przy Gimnazjum Nr 1 w Chrzanowie

Kiedy wszyscy zainteresowani byli zgromadzeni, do klas wprowadzano Sztandar PTT. Następnie prezes Remigiusz Lichota przybliżał historię Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Oddziału PTT w Chrzanowie. Po prezentacji, wiceprezes ZG PTT Nikodem Frodyma wręczał nowym członkom legitymacje PTT. W dalszej części, członkowie Zarządu Oddziału podejmowali uchwałę o założeniu Szkolnego Koła Krajoznawczego PTT w każdej z wymienionych placówek. Kolejno nauczyciele oraz uczniowie wybierali Zarząd swojego Koła SKK PTT. Nowo wybranym członkom Zarządów SKK PTT wręczano książeczki GOT PTT. Na zakończenie spotkań wykonano kilka pamiątkowych zdjęć i wyprowadzano sztandar PTT.


15.06.2012 - Spotkanie Założycielskie SKK PTT przy Gimnazjum Nr 1 w Chrzanowie

W tym miejscu pragniemy podziękować Dyrekcji Gimnazjum Nr 1 w Chrzanowie oraz Dyrekcji Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie za przychylność i życzliwość okazaną PTT, nauczycielom za zapał, a uczniom za zaangażowanie i zainteresowanie turystyką górską.

Remigiusz Lichota


15.06.2012 - Spotkanie Założycielskie SKK PTT przy PCE w Chrzanowie