V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach w Chrzanowie

V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach został zorganizowany pod hasłem "Beskid Mały" przez chrzanowski oddział PTT wspólnie z Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie.
Patronat honorowy nad konkursem pełnili: Pan Wojciech Szarota – prezes Zarządu Głównego PTT oraz Starosta Chrzanowski - Pan Janusz Szczęśniak, któremu serdecznie dziękujemy także za wsparcie finansowe konkursu.
17 listopada 2016 r. w auli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie do konkursu przystąpili uczniowie z 11 szkół gimnazjalnych, 6 szkół ponadgimnazjalnych oraz 6 Szkolnych Kół Krajoznawczych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Aby poczuć turystyczną atmosferę, nasi współorganizatorzy zaprosili wszystkich gości do wysłuchania piosenek śpiewanych przy akompaniamencie gitary. Następnie uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi wzięli udział w prelekcji pt. "10 najpiękniejszych miejsc w Rumunii", przygotowanej przez Józefa Haducha.
Szerszą relację z konkursu wraz z dokładnymi wynikami zmagań można znaleźć na stronie internetowej Oddziału PTT w Chrzanowie.
Już dziś zapraszamy do udziału w 6 edycji konkursu w następnym roku szkolnym, której tematem będzie Beskid Wyspowy.

Remigiusz Lichota

 


pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu (fot. Małgorzata Wojtkowska)