Nowe władze Oddziału PTT w Ostrzeszowie

21 stycznia 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału PTT w Ostrzeszowie.
Po przyjęciu sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, odbyła się długa dyskusja na temat przyszłości Oddziału i planów działalności.
W wyniku wyborów wybrano nowy zarząd w składzie: Ewa Idczak (prezes), Józef Michlik (wiceprezes), Jan Golus (sekretarz), Jan Tomczak (skarbnik) i Adam Libudzic (członek). Komisję rewizyjną tworzą: Janusz Niedzielski (przewodniczący), Tomasz Idczak (z-ca przewodniczącego) i Leonard Bargenda (sekretarz), z kolei w skład sądu koleżeńskiego weszli: Arkadiusz Wieczorek (przewodniczący), Katarzyna Sabatowska (z-ca przewodniczącego) i Mirosława Rzepecka (sekretarz).
Na wniosek walnego zgromadzenia Józef "Baca" Michlik został wyróżniony godnością Prezesa Honorowego Oddziału PTT w Ostrzeszowie.
W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Zarządu Głównego PTT, Szymon Baron.

Szymon Baron


pamiątkowe zdjęcie uczestników walnego zgromadzenia (fot. Szymon Baron)