Szkolne Koła chrzanowskiego oddziału PTT sadzą las

W przepiękny wiosenny dzień, 1 kwietnia 2017 roku, Oddział PTT w Chrzanowie wraz z Nadleśnictwem Chrzanów zorganizowali po raz piąty akcję sadzenia drzew. Uczestnikami akcji byli członkowie i sympatycy Szkolnych Kół Krajoznawczych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie.
Nadleśnictwo tradycyjnie przygotowało sadzonki lipy. Pracownik nadleśnictwa, Pan Bolesław Śmiałek, omówił technikę sadzenia drzew, sposoby rozmieszczania gatunków na uprawie, pokazał jak sadzić drzewa, a nade wszystko poinstruował, jak bezpiecznie wykonywać pracę.
Wyobrażenie ludzi na temat pracy leśnika jest niewielkie. Większość kojarzy ten zawód wyłącznie ze ścinką drzew, czasem sadzeniem lasu. Dzięki takim pracom w terenie można dowiedzieć się więcej na temat ochrony drzewostanu, ochrony przeciwpożarowej, a także gospodarki leśnej. 112 uczestników mogło na własne oczy zobaczyć, jak wiele czasu i pracy wymaga posadzenie jednego drzewa, pomyśleć nad tym jak długo ono rośnie, a przede wszystkim zastanowić się nad sensem i skutkami karczowania i wypalania lasów.
Większość uczestników sadziło las po raz pierwszy.

Remigiusz Lichota


uczestnicy akcji sadzenia lasu (fot. R. Lichota)