VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach w Chrzanowie za nami

VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach pod hasłem "Beskid Wyspowy" został w dniu 16 listopada zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wspólnie z Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie.
Patronat honorowy nad konkursem pełnili: Pan Wojciech Szarota – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Starosta Chrzanowski - Pan Janusz Szczęśniak, któremu serdecznie dziękujemy także za wsparcie finansowe konkursu. Patronat medialny sprawowali: Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej "Przełom", Chrzanowska Telewizja Lokalna i Kulturalny Chrzanów. Nagrody ufundowali: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, Urząd Miejski w Chrzanowie oraz Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.
16 listopada w auli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie do konkursu przystąpili uczniowie z 22 szkół podstawowych i gimnazjalnych w tym 4 SKK PTT i 9 szkół ponadgimnazjalnych w tym 4 SKK PTT.
Dyrektor PCE, Pani Agnieszka Siejka-Lasoń, wspólnie z prezesem PTT Oddziału Chrzanów Remigiuszem Lichotą przywitali uczestników konkursu i życzyli powodzenia. Prezes PTT objaśnił zasady oceniania prac konkursowych, a następnie uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testu składającego się z 40 pytań, których autorem był przewodnik beskidzki Pan Adam Biel.
Siedmioosobowa komisja w składzie: przewodniczący – Adam Biel oraz członkowie: Wiesław Kurowski, Grażyna Jakubiec, Marcin Kornecki, Marcin Ryś, Andrzej Marcinek oraz Bogumił Ryś przystąpiła do sprawdzania testów. Aby poczuć turystyczną atmosferę, nasi współorganizatorzy zaprosili w tym czasie wszystkich gości do wysłuchania piosenek śpiewanych przy akompaniamencie gitary. Następnie uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi wzięli udział w prelekcji pod tytułem: "Sycylia", przygotowanej i poprowadzonej przez Pana Zygmunta Jelenia.
Nagrody wręczali zwycięzcom: dyrektor PCE w Chrzanowie Pani Agnieszka Siejka-Lasoń oraz prezes PTT Oddziału w Chrzanowie Pan Remigiusz Lichota.

Zwycięzcami w kategorii indywidualnej szkół podstawowych zostali:
1. Antonina Klimara – ZS w Mętkowie
2. Julia Pączek – SP nr 10 w Chrzanowie
3. Maria Wątroba – SP nr 2 w Libiążu

W kategorii indywidualnej szkół gimnazjalnych zwyciężyli:
1. Kinga Dziurdzikowska – SP w Balinie
2. Martyna Odrzywolska – SP w Balinie
3. Igor Bil – SP nr 10 w Chrzanowie

W kategorii indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli:
1. Kamil Kaczka – SKK PTT przy ZSECh w Trzebini
2. Katarzyna Norys – SKK PTT przy II LO w Chrzanowie
3. Katarzyna Gędoś – SKK PTT przy PCE w Chrzanowie

W kategorii drużynowej szkół podstawowych w czołówce uplasowały się:
1. ZS w Mętkowie
2. SP nr 10 w Chrzanowie
3. SP w Regulicach

W kategorii drużynowej szkół gimnazjalnych w czołówce uplasowały się:
1. SP w Balinie
2. SP nr 10 w Chrzanowie
3. SP w Regulicach

W kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych:
1. SKK PTT przy ZSECh w Trzebini
2. SKK PTT przy PCE w Chrzanowie
3. SKK PTT przy II LO w Chrzanowie

Zwycięzcom wręczono puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe: plecaki, śpiwory i torby sportowe. Wręczony został również puchar prezesa ZG PTT dla najlepszego zespołu z SKK PTT. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali upominki ufundowane przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie. Na zakończenie wśród wszystkich uczestników konkursu zostały rozlosowane piłki do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz latarki.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania konkursu. Dziękujemy Panu Staroście Chrzanowskiemu oraz Prezesowi Zarządu Głównego PTT, którzy pełnili honorowy patronat nad konkursem. Dziękujemy także współorganizatorom – Pani Dyrektor PCE, oraz nauczycielom i uczniom PCE, którzy zajęli się przywitaniem i obsługą gości.
Podziękowania składamy również patronom medialnym, którymi byli: Chrzanowska Telewizja Lokalna, Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” oraz Kulturalny Chrzanów. Przede wszystkim jednak dziękujemy uczestnikom oraz ich opiekunom za trud i czas poświęcony na przygotowanie się do konkursu.
Już dziś zapraszamy do udziału w 7 edycji konkursu w następnym roku szkolnym, której tematem będzie Beskid Niski.

Remigiusz Lichota


pamiątkowe zdjęcie podczas podsumowania konkursu (fot. R.Lichota)