Informacje z Oddziałów Informacje z Oddziałów PTT

VI Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT w Chrzanowie

Rajd został zorganizowany 22 marca 2016 roku w rejonie Żelatowej. Założeniem organizatorów imprezy była promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także poznanie technik orientacji w terenie z kompasem i mapą.
Patronat honorowy nad Rajdem objął Pan Janusz Szczęśniak – Starosta chrzanowski, Nadleśnictwo Chrzanów oraz Pan Józef Haduch - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Organizatorami Rajdu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Klubem Sportowym Kościelec Chrzanów.
Do Rajdu zgłosiło się 202 uczestników z 8 SKK PTT O/Chrzanów oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogorzycach. O godzinie 9:00 uczestników imprezy oraz ich szkolnych opiekunów przywitał Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie, Remigiusz Lichota, a następnie głos zabrał Pan Krzysztof Kasperek- Wicestarosta chrzanowski. Po przemówieniu gościa, Prezes KS Kościelec Chrzanów - Jerzy Kryjomski poinformował o wszelkich zasadach obowiązujących podczas Rajdu.
O godzinie 9:10 wszystkie drużyny wyposażone w mapy i kompasy podążyły na miejsce startu, znajdujące się na końcu ulicy Bartniczej. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli za zadanie w ciągu maksymalnie półtorej godziny odnaleźć dwadzieścia punktów kontrolnych, w których usytuowane były perforatory do potwierdzania na kartach. Dokładna lokalizacja punktów zaznaczona była na mapie do biegu na orientację wykonanej w skali 1:10 000 z cięciem warstwicowym co 5 m. Każdy zespół sam ustalał kolejność potwierdzania punktów w terenie.


Po ukończeniu Rajdu wszyscy uczestnicy zgromadzili się na terenie Szkoły Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach, gdzie odbyło się oficjalne zakończenie imprezy. Na uroczyste rozdanie nagród przybyli następujący goście: Pan Andrzej Saługa – przewodniczący Komosji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Pani Anna Rejdych- przedstawiciel Nadleśnictwa Chrzanów, oraz Pan Józef Haduch- Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
W kategorii indywidualnej szkół podstawowych i gimnazjalnych pierwsze były: „BOBOKI Z LOSU" z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Natalia Kowal i Aleksandra Urbańczyk. Drudzy przybyli „COCO JAMBO" z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Filip Macuda i Aleks Książek, a na trzecim miejscu uplasowały się „CUKIERECZKI" z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Luiza Rajca i Oliwia Głowacz.
W kategorii drużynowej szkół podstawowych i gimnazjów pierwsze miejsce zdobyło: SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie, drugie miejsce SKK PTT przy Domu Kultury w Myślachowicach, a trzecie miejsce SKK PTT przy Zespole Szkół w Jankowicach.
W kategorii indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyli: „KAMILE" z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini- Kamil Legięć i Mateusz Pucuła. Drugie miejsce przypadło „NAS NIE DOGONIAT" z SKK PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie – Dariuszowi Czubowi i Kamilowi Sądeckiemu, natomiast jako trzeci do mety dotarł zespół „PATATAJAJE" z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini– Patryk Głowacz i Magdalena Piegza.
W kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła drużyna z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, drugie miejsce zdobyło Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, a trzecie miejsce SKK PTT przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie.
Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali przedstawiciele patronów honorowych oraz sponsorów: Pan Andrzej Saługa , Pani Anna Rejdych oraz Pan Józef Haduch. Po wręczeniu medali, pucharów, nagród rzeczowych i dyplomów odbyło się dodatkowe losowanie upominków wśród wszystkich uczestników Rajdu.
Na zakończenie imprezy Prezes ZG PTT Józef Haduch oraz Prezes Oddziału PTT w Chrzanowie - Remigiusz Lichota podziękowali wszystkim uczestnikom, a następnie zaprosili do wzięcia udziału w VII Powiatowym Rajdzie na Orientację, który odbędzie się 22 września 2016 roku.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Rajdu oraz ich opiekunom, sponsorom imprezy i współorganizatorom jak również patronom honorowym: Panu Staroście Januszowi Szczęśniakowi, Nadleśnictwu Chrzanów, Panu Prezesowi ZG PTT Józefowi Haduchowi oraz patronom medialnym: Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej "Przełom", Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej oraz Informatorowi „Kulturalny Chrzanów". Dziękujemy także Panu Andrzejowi Sałudze- Dyrektorowi Szkoły Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach za udostępnienie nam terenu i pomieszczeń placówki, z których uczestnicy Rajdu mogli korzystać.


Remigiusz Lichota

Szkolne Koło PTT "Diablaki" wystartowało!

Koło Miłośników Beskidów „Diablaki” powstało 13 lipca 2010 roku przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej. Nazwa pochodzi od  Diablaka – najwyższego wierzchołka Babiej Góry (1725 m n.p.m.). Założycielem i opiekunem KMB Diablaki jest Norbert Owczarek.
Koło powstało oraz działało w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Beskidy” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego,  Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, Honorowym Patronatem Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego oraz wielu innych zacnych instancji.
Działalność Koła Miłośników Beskidów Diablaki została zauważona przez prasę, o czym świadczą liczne artykuły w kilku, poczytnych dziennikach. W listopadzie 2011 roku podczas II Rajdu Szlakami Beskidzkiej 5 otrzymaliśmy przepiękny, wielki puchar oraz dyplom Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Beskidy”. Natomiast w  marcu 2012 Nasze Koło Miłośników Beskidów zostało również uhonorowane dyplomem i pucharem, na którym wyryto napis: „Dla KMB Diablaki SP 18 w Dąbrowie Górniczej za wyróżniającą się aktywność w działaniach Ogólnopolskiej Akcji Poznaj Beskidy”. We wrześniu 2012 roku podczas III Rajdu Szlakami Beskidzkiej 5 otrzymaliśmy Puchar Kół Miłośników Beskidów. Poza sukcesami całego Koła mieliśmy również sukcesy indywidualnych jego członków. Należy tutaj wspomnieć o nagrodzie specjalnej ucznia naszego Koła w Ogólnopolskim Konkursie z Wiedzy o Beskidach, czy II miejscu naszej reprezentacji w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Beskidzkiej 5. Uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu wycieczkach, zorganizowaliśmy kilka prelekcji i wystaw związanych z górami. Jesteśmy inicjatorem Ogólnopolskiej Kampanii „Góry Cooltury”. Działalność Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Beskidy”, w ramach której działało koło, traciło stopniowo na spontaniczności i kreatywności w swoich działaniach.
Wiosną 2013 roku wzięliśmy udział w drugiej edycji akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT” organizowanej przez PTT o/Bielsko-Biała. Od tego momentu rozpoczęła  się nasza aktywna współpraca z tym oddziałem. Przez kolejne lata uczestniczyliśmy czynnie we wszystkich wycieczkach związanych z porządkami na górskich szlakach. Poznaliśmy niezwykłych, charyzmatycznych choć jednocześnie koleżeńskich i życzliwych ludzi związanych z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim głównie z Bielska-Białej, ale także Kóz, Chrzanowa i Krakowa. Postanowiliśmy zostać częścią tej wyjątkowej, turystycznej rodziny.
We wrześniu bieżącego roku rozpoczęliśmy rozmowy z Szymonem Baronem – prezesem PTT o/Bielsko-Biała na temat stworzenia szkolnego koła właśnie przy tym oddziale. Jednocześnie prowadzone były rozmowy z Dorotą Raczek – Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej, w której do tej pory działało Koło Miłośników Beskidów „Diablaki”. Wszędzie pomysł utworzenia Szkolnego Koła PTT „Diablaki” na fundamentach Koła Miłośników Beskidów „Diablaki” spotkał się z dużą aprobatą. Co nie mniej ważne, udało się nam zainteresować tym pomysłem rodziców i uczniów związanych ze Szkołą Podstawową nr 18 w Dąbrowie Górniczej. Zdołano zebrać kilkudziesięciu miłośników górskich wędrówek, którzy chcieli wstąpić do nowo powstającego SK PTT „Diablaki”.
Powstał list intencyjny o utworzenie szkolnego koła do Zarządu PTT o/Bielsko-Biała, który podpisało dwudziestu jeden uczniów oraz ich opiekun, członek PTT o/Bielsko-Biała – Norbert Owczarek. Na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. Podczas zebrania Zarządu Oddziału PTT w Bielsku Białej w dniu 13 listopada 2015 roku jednogłośnie podjęto decyzję o utworzeniu Szkolnego Koła PTT „Diablaki” przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej. Przy okazji należy nadmienić, że nowo powstałe SK PTT „Diablaki” jest pierwszym powstałym w województwie śląskim Szkolnym Kołem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Zebranie inauguracyjne nowo powstałego Szkolnego Koła PTT „Diablaki” odbyło się 7 grudnia 2015 roku. Uczestniczyło w nim piętnaścioro członków SK PTT wraz ze szkolnym opiekunem oraz zaproszonymi na tę okazję gośćmi – przedstawicielami Oddziału PTT w Bielsku Białej: Szymonem Baronem i Kornelią Duławą. Podczas zebrania opiekun szkolnego koła – Norbert Owczarek, przybliżył zebranym historię i działalność KMB „Diablaki”, na bazie którego powstało SK PTT „Diablaki”. Szymon Baron przedstawił prezentację zawierającą rys historyczny, cele statutowe oraz działalność Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Następnie członkom nowo powstałego SK PTT „Diablaki” zostały wręczone legitymacje członkowskie oraz pamiątkowe upominki. Nasze koło otrzymało także oficjalną pieczęć oraz publikacje książkowe do szkolnej biblioteki. Podczas zebrania wybrany został Zarząd SK PTT „Diablaki” w składzie: prezes – Weronika Słomczyńska, wiceprezes – Maksymilian Stochelski, sekretarz – Kaja Maślanka, skarbnik – Sonia Pucyk. Na zakończenie zebrania nie mogło zabraknąć pamiątkowej sesji fotograficznej z udziałem „Diablaków” i zaproszonych gości.
W sobotę 12 grudnia będzie miała miejsce pierwsza oficjalna wycieczka SK PTT „Diablaki” w Beskid Mały. Naszym celem będzie najwyższy szczyt tego pasma, czyli Czupel (933 m n.p.m.).

Norbert Owczarek

pamiątkowe zdjęcie członków SK PTT "Diablaki" z Dąbrowy Górniczej

Światowy Dzień Turystyki 2015 - wyróżnienia dla sądeczan

Nowosądecka Izba Turystyczna z Okazji Międzynarodowych Dni Turystyki zorganizowała w dniu 5 października 2015 r. uroczystą galę w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Głównym punktem tej uroczystości było wręczanie Złotego Lauru Turystycznego, którego głównym laureatem w roku ubiegłym był Oddział PTT "Beskid" w Nowym Sączu. W tym roku nowosądecki Oddział PTT otrzymał dyplom uznania za szeroką działalność wspomagającą turystykę w regionie.
Sympatycznym akcentem było odebranie specjalnych wyróżnień Prezydenta miasta Nowego Sącza dla osób szczególnie zasłużonych dla Turystyki w mieście. Wśród wyróżnionych były koleżanki z sądeckiego PTT: Jolanta Augustyńska i Małgorzata Przybylska. Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia!

Wojciech Szarota

Światowy Dzień Turystyki 2015 - wyróżnienia dla bielszczan

25 września 2015 r. w Książnicy Beskidzkiej odbyły się, organizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej, obchody Światowego Dnia Turystyki.
Jak co roku jest to okazja do wręczenia wyróżnień osobom zasłużonym dla rozwoju turystyki w Bielsku-Białej. W tym roku wśród wyróżnionych „za osobiste zaangażowanie w rozwój turystyki w regionie oraz promowanie walorów turystycznych Bielska-Białej” znalazł się członek Oddziału PTT w Bielsku-Białej, Grzegorz Gierlasiński.
Obchody Światowego Dnia Turystyki to także okazja do ogłoszenia wyników XIV edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”. II miejsce w kategorii powyżej 16 lat otrzymał członek bielskiego PTT, Sebastian Nikiel.

Tego samego dnia W pszczyńskich Stajniach Książęcych odbyły się śląskie obchody Światowego Dnia Turystyki. Wśród wyróżnionych Dyplomami Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2015 roku znalazło się dwóch członków bielsko-bialskiego Oddziału: Piotr Gawłowski i Miłosz Zelek.

Serdecznie gratulujemy naszym Kolegom!

Szymon Baron

Tetmajer zawitał do Ostrowca Świętokrzyskiego

Długo wyczekiwana wystawa, poświęcona Kazimierzowi Przerwie-Tetmajerowi, trafiła do Ostrowca Św. z Bielska-Białej. Bardzo chcieliśmy uczcić 150. rocznicę urodzin „poety gór” i… udało się. Członkowie naszego oddziału wzięli się ostro do pracy i w mgnieniu oka, w pięknym parkowym anturażu stanęło kilkanaście tablic z fotografiami pochodzącymi ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Tatrzańskiego, Biblioteki Jagiellońskiej i zbiorów własnych. Od razu wzbudziły one zainteresowanie ostrowczan. Inauguracja wystawy, przy wsparciu Miejskiego Centrum Kultury, miała miejsce 4 września br., w piątkowe popołudnie w scenerii Parku Miejskiego. Otworzyła ją prezes oddziału ostrowieckiego PTT – Grażyna Jedlikowska, wprowadzając zebranych widzów w genezę i tematykę tejże wystawy. Następnie, po krótkiej prelekcji przybliżającej sylwetkę Kazimierza Przerwy-Tetmajera (Renata Kowalska), członkowie naszego oddziału (Grażyna Jedlikowska, Teresa Karbowniczek, Ewa Gawlik, Renata Kowalska) zaprezentowali utwory poety poświęcone pięknu i urokowi Tatr, fascynujące wiersze prezentujące jego szczery i wyrażony za pomocą poetyckiej frazy zachwyt potęgą i magią tych gór.
Mieszkańcy naszego miasta mogli oglądać wystawę do 21 września.

Renata Kowalska


wernisaż wystawy w Ostrowcu Świętokrzyskim