VII Kadencja (2007-2010)

W dniach 17-18 listopada 2007 r. w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Związku Nauczycielstwa Polskiego na Ciągłówce w Zakopanem odbył się VII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Zarząd Główny

prezes: Włodzimierz Janusik (O/Łódź
)

wiceprezesi: Szymon Baron (O/Bielsko-Biała),
Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec), Tomasz Kwiatkowski (O/Radom Ch.)

sekretarz: Nikodem Frodyma (O/Kraków)

skarbnik: Ludwik Rogowski (O/Kraków)

członkowie Prezydium:
Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków), Krzysztof Florys (O/Ostrowiec Świętokrzyski), Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków), Wojciech Szarota (O/Nowy Sącz)

pozostali członkowie Zarządu: Barbara Baran (O/Kraków), Stanisław Czubernat (O/Poznań, TPN),
Janusz Eksner (O/Radom Ch.), Jacek Gospodarczyk (K/Tarnobrzeg), Henryk Goździewski (O/Radom Ch.), Paweł Kosmala (O/Sosnowiec), Mateusz Kurek (O/Opole), Janina Mikołajczyk (O/Łódź), Michał Myśliwiec (O/Kraków), Antonina Sebesta (O/Kraków), Waldemar Skórnicki (O/Radom Ch.), Krzysztof Szymiec (O/Radom Akad.)

W dniu 23.01.2010 r. na posiedzeniu ZG PTT w Krakowie zostały przyjęte rezygnacje z dalszego pełnienia prac w ZG PTT, które z końcem 2009 r. z powodów osobistych złożyli: Barbara Wajnchold (Baran) (O/Kraków), Henryk Goździewski (O/Radom Ch.), Michał Myśliwiec (O/Kraków) i Krzysztof Szymiec (O/Radom Akad.).
W ich miejsce w skład zarządu na tym samym posiedzeniu zostali dowołani: Józef Kwiatkowski (O/Radom Ch.), Krzysztof Pietruszewski (O/Łódź) i Jerzy Zieliński (O/Tarnów).
Czwarte, wolne miejsce postanowiono pozostawić nieobsadzone.

Zarząd Główny - kadencja 2007-2010
18.11.2007 - Zarząd Główny PTT VII Kadencji

Główna Komisja Rewizyjna

przewodniczący: Jerzy Gałda (O/Nowy Sącz)
zastępca przewodniczącego:
Zbigniew Zawiła (O/Sosnowiec), Stanisław Wójtowicz (O/Radom Ch.)
sekretarz: Barbara Rapalska (O/Jaworzno)
członkowie: Józef Haduch (O/Chrzanów), Janusz Machulik (O/Bielsko-Biała), Aleksander Stybel (K/Tarnobrzeg)

Główny Sąd Koleżeński

przewodniczący: Tomasz Gawlik (O/Ostrowiec Świętokrzyski)
zastępca przewodniczącego: Iwona Nakoneczna (O/Mielec)
sekretarz: Paweł Błach (O/Radom Akad.)
członkowie: Remigiusz Lichota (O/Chrzanów), Barbara Oleksyn (O/Kraków), Marek Piekarski (O/Łódź), Wiesław Wcześny (O/Nowy Sącz), Jerzy Leszek Zalasiński (O/Kraków) i Romuald Zaręba (O/Kalisz)