VIII Kadencja (2010-2013)

W dniach 13-14 listopada 2010 r. w Pawilonie Dydaktyczno-Muzealnym TPN przy ul. Chałubińskiego 42a w Zakopanem odbył się VIII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Zarząd Główny

prezes: Szymon Baron (O/
Bielsko-Biała)

wiceprezesi: Nikodem Frodyma (O/Kraków),
Tomasz Kwiatkowski (O/Radom), Wojciech Szarota (O/Nowy Sącz)

sekretarz: Jerzy Zieliński (O/Tarnów)

skarbnik: Joanna Król (O/Nowy Sącz)

członkowie Prezydium:
Joanna Dryla-Bogucka (O/Nowy Sącz), Włodzimierz Janusik (O/Łódź), Janusz Machulik (O/Bielsko-Biała), Janina Mikołajczyk (O/Łódź), Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)

pozostali członkowie Zarządu: Stanisław Czubernat (O/Poznań, TPN), Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków),
Janusz Eksner (O/Radom), Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec), Mateusz Kurek (O/Opole), Józef Kwiatkowski (O/Radom), Remigiusz Lichota (O/Chrzanów), Jan Nogaś (O/Bielsko-Biała), Janusz Smolka (O/Radom), Aleksander Stybel (K/Tarnobrzeg)

W dniu 12.02.2011 r. na Posiedzeniu ZG PTT w Tuchowie została przyjęta rezygnacja z dalszych prac w strukturach ZG z powodów zdrowotnych złożona przez kol. Janusza Smolkę (O/Radom).
Jednocześnie postanowiono o nieobsadzaniu w chwili obecnej wolnego miejsca.

W dniu 13.05.2011 r. na Posiedzeniu ZG PTT w Łopusznej została przyjęta rezygnacja z pełnienia funkcji sekretarza złożona przez kol. Jerzego Zielińskiego (O/Tarnów). Stanowisko to zgodził się objąć kol. Remigiusz Lichota (O/Chrzanów).

Zarząd Główny - kadencja 2010-2013
14.11.2010 - Zarząd Główny PTT VIII Kadencji - (fot. Maciej Woźniak)


Główna Komisja Rewizyjna

przewodniczący: Barbara Rapalska (O/Jaworzno)
zastępcy przewodniczącego:
Antonina Sebesta (O/Kraków), Zbigniew Zawiła (O/Sosnowiec)
sekretarz: Stanisław Wójtowicz (O/Radom)
członkowie: Józef Haduch (O/Chrzanów), Ewa Kuziemska (O/Łódź Karpacki) oraz Grażyna Piotrowska-Gerlich (O/Jaworzno)

Główny Sąd Koleżeński

przewodniczący: Tomasz Gawlik (O/Ostrowiec Świętokrzyski)
zastępca przewodniczącego: Alicja Nabzdyk-Kaczmarek (O/Opole)
sekretarz: Grażyna Hermanowicz (O/Radom)
członkowie: Grażyna Franaszczuk (O/Mielec), Jan Krajewski (O/Nowy Sącz), Krzysztof Pietruszewski (O/Łódź), Marcin Ryś (O/Chrzanów)


Komisje pracujące przy ZG PTT VIII Kadencji


Komisja ds. Programowych:
Tomasz Kwiatkowski (O/Radom) - przewodniczący
Stanisław Czubernat (O/Poznań)
Nikodem Frodyma (O/Kraków)
Wojciech Szarota (O/Nowy Sącz)

Komisja ds. Finansowych:
Nikodem Frodyma (O/Kraków) - przewodniczący
Joanna Król (O/Nowy Sącz)

Komisja ds. Przewodnictwa:
Wojciech Szarota (O/Nowy Sącz) - przewodniczący
Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec)
Jan Nogaś (O/Bielsko-Biała)
Aleksander Stybel (K/Tarnobrzeg)

Komisja ds. Szlaków:
Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec) - przewodniczący
Stanisław Tomaszek (O/Tarnów)
Jerzy Zieliński (O/Tarnów)

Komisja ds. Internetu:
Joanna Dryla-Bogucka (O/Nowy Sącz) - przewodnicząca
Tomasz Kwiatkowski (O/Radom)
Michał Myśliwiec (O/Kraków)
Jerzy Zieliński (O/Tarnów)

Komisja ds. Historycznych:
Janusz Machulik (O/Bielsko-Biała) - przewodniczący
Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)

Komisja ds. Odznaczeń i Członkostwa Honorowego:
Józef Kwiatkowski (O/Radom) - przewodniczący
Jan Weigel (O/Bielsko-Biała)
Maciej Zaremba (O/Nowy Sącz)

Komisja ds. Prawnych i Statutowych:
Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków) - przewodniczący
Janusz Eksner (O/Radom)
Nikodem Frodyma (O/Kraków)
Mateusz Kurek (O/Opole)
Jan Weigel (O/Bielsko-Biała)

Komisja ds. Ochrony Przyrody i Zabytków:
Janina Mikołaczyk (O/Łódź) - przewodnicząca
Stanisław Czubernat (O/Poznań)
Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków)
Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)

Komisja ds. GOT PTT:
Janusz Smolka (O/Radom) - przewodniczący
Henryk Kozak (O/Radom)
Remigiusz Lichota (O/Chrzanów)
Henryk Pokrowski (O/Radom)
Waldemar Skórnicki (O/Radom)

Komisja ds. Technicznych:
Mateusz Kurek (O/Opole) - przewodniczący
Janusz Smolka (O/Radom)

Redakcja Wydawnictw PTT:
Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków)
Stefan Maciejewski

Sekretariat ZG PTT:
Remigiusz Lichota (O/Chrzanów) - sekretarz
Marcin Kolonko (O/Kraków)
Jerzy Zieliński (O/Tarnów)

Rzecznik Prasowy ZG PTT:
Tomasz Kwiatkowski (O/Radom)

Klub Turysty Wysokogórskiego:
Włodzimierz Janusik (O/Łódź)
Janina Mikołajczyk (O/Łódź)